Dünyanın sonunu ne getirecek? İşte olasılıklar

Dünyanın sonunu ne getirecek? İşte olasılıklar
Dünyanın sonunu ne getirecek? İşte olasılıklar
Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, 12 kıyamet senaryosunun gerçekleşme olasılığını hesapladı. 12 kıyate senaryosundan bazılarının olasılığı hesaplanamadı. Kıyamet için en yüksek şans : %0-10 ile yapay zekaya verildi

RADİKAL – Oxford Üniversitesi’nden İnsanlığın Geleceği Enstitüsü ve Küresel Zorluklar Vakfı’ndan bilim insanları, kıyametin 12 olası sebebini açıkladı. İnsanlığın nasıl sona ereceğine dair teorilerini paylaşan uzmanlar, olası felaketlere karşı araştırmacılar veya siyasetçilerin herhangi bir önlem almamasını eleştirdi. Olasılık olarak en azdan fazlaya şeklinde sıralanan kıyamet senaryoları şu şekilde:

1.Göktaşı çarpması: Beş kilometre boyundaki bir göktaşının dünyaya çarpması durumunda oluşacak yıkımın nedeni atmosferin üst bölümüne yükselecek toz bulutları. Buna göre, bu durum iklim değişikliğine ve gıda ihtiyacının oluşmasına neden olup, siyasi istikrarsızlığı artırabilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde dünyada anında yok olacak canlılar da olabilir. Bilim insanlarının hazırladığı raporda, önemli boyuttaki göktaşı çarpmalarının her 20 milyon yılda bir gerçekleştiği belirtildi.

Gerçekleşme olasılığı: %0.00013

NASA: Göktaşı dünyaya teğet geçti2.Yanardağ patlaması: Bin kilometre küpten daha fazla hacimde püskürtme gücüne sahip olan bir yanardağ, küresel bir felakete neden olabilir. Atmosfere püskürtülen toz güneş ışınlarını emebilir ve küresel donmaya yol açabilir. Olası püskürtmelerin etkisi nükleer savaşla kıyaslanabilir.

Gerçekleşme olasılığı: %0.00003

Bardarbunga, buzul altından lav püskürtmeye başladı


3.Küresel salgın: Etkisi yüksek olan bir küresel salgının meydana gelme olasılığı tahmin edilenden çok daha fazla. Raporda, hali hazırda ölümcül olan ebola, HIV gibi virüsler örnek gösteriliyor ve oluşabilecek salgın sonucu “ölüm oranının son derece yüksek olacağı” vurgulanıyor.

Gerçekleşme olasılığı: %0.0001

Bilim insanları: 2015'te eboladan kurtulamayız


4.Nükleer savaş: Bilim insanları, gelecek yüzyılda kasıtlı veya kazara bir nükleer çatışma olasılığının yüzde 10 olduğunu söylüyor. Nükleer savaşın etkisinin yüksek olup olmaması, nükleer kışın tetiklenip tetiklenmemesine bağlı. Zira, ısı donma noktasının altına düşebilir, ozon tabakasının büyük bir kısmı yok olabilir ve ateş fırtınaları başlayabilir. Bu senaryo sonucu kitlesel açlık ve devletlerin çökmesi meydana gelebilir.

Gerçekleşme olasılığı: %0.005

Nükleerden sonra 20 yıl kış


5.İklim değişikliği: Raporda, iklim değişikliğinin, daha önce tahmin edilenden çok daha keskin şekilde meydana gelebileceğine işaret ediliyor. Buna göre, en düşük gelirli ülkeler, tamamen yaşanamaz hale gelebilir ve iklim değişikliği, kitle ölümleri, kıtlıklar, toplumsal çöküş ve kitle göçüne neden olabilir.

Gerçekleşme olasılığı: %0.01

"Türkiye'nin 2100 iklim öngörüsü: yağışlar azalacak, sıcaklıklar artacak"


6.Sentetik biyoloji: Sentetik biyolojinin insan uygarlığı üzerinde yaratabileceği en yıkıcı etki, insanları veya ekosistemin önemli bir parçasını hedef alarak tasarlanan bir patojen olabilir. Bu durum, askeri veya ticari bio-savaş, bio-terörizm veya sızan patojenlerle ortaya çıkabilir.

Gerçekleşme olasılığı: %0.01

Genetikle oynadılar: Mamutlar dönüyor mu?


7.Nanoteknoloji: Atomik olarak hassas üretim, akıllı veya olağanüstü dirençli nesnelerin yaratılmasına izin verebilir ve birçok farklı grup geniş yelpazede ürünler üretebilir. Bunlar arasında nükleer olanların da bulunduğu yeni silahlar felakete yol açabilir.

Gerçekleşme olasılığı: %0.01

Kara kuvvetlerine nanoteknolojik botlar


8.Bilinmeyen nedenler: Bilim insanları, konu hakkında kapsamlı araştırma çağrısında bulunarak dünyanın sonunu getirebilecek bilinmeyen nedenlerin ortaya çıkarılmasını hedefliyor. Raporda, “Fermi paradoksunun (evrendeki uzaylı yaşamının açık eksikliği) önermelerinden bir tanesi, zeki yaşamın, evrene genişlemeye başlamadan önce kendini yok etmesi” deniyor.

Gerçekleşme olasılığı: %0.1

2015'te robotların insanların elinden alacağı 8 meslek


9.Ekolojik çöküş: Bu senaryoda, ekosistemin ciddi bir değişim yaşayacağı ve bunun kitlesel yok olmalara neden olacağı ön görülüyor. Tarihe bakıldığında, şu anda türlerin neslinin tükenme hızı çok daha fazla.

Olasılık belirtilmiyor

Antarktika'nın erimesi yerçekimini zayıflatıyor!


10.Küresel sistem çöküşü: Dünyanın ekonomik ve siyasi sistemleri birbirleriyle bağlantılı ve ağların yapısı nedeniyle geniş çaplı hatalara yatkın. Ekonomik çöküşe genellikle sosyal kaos, halk ayaklanması ve kanun ve düzenin bitişi eşlik ediyor.

Olasılık belirtilmiyor

Roubini: Kriz henüz sona ermedi


11.Gelecekte kötü idare: Bilim insanları, büyük sorunların çözümünde başarısız olunması nedeniyle meydana gelebilecek felaketlere işaret ediyor. Örnek olarak, küresel fakirliğin giderilmesinde başarısız olunması gösteriliyor. Totaliter devlet oluşumu da örnekler arasında.

Olasılık belirtilmiyor.

Hitler'e yeni baskı: Eleştirili 'Kavgam'


12.Yapay zeka: İnsan seviyesinde bir zekanın üretilmesinin, insansız bir dünya oluşturmada kullanılabileceği belirtiliyor. Öte yandan, raporda, yapay zekanın daha önce sıralanan kıyamet nedenleriyle mücadelede kullanılabileceği de vurgulanıyor.

Gerçekleşme olasılığı: %0-10 (Çeviri: Radikal/NEŞE İDİL)

Yapay zeka insan ırkını yok edebilir