Ekonomik krizin etkileri çocukları da vuruyor

LONDRA - İngiltere’de yapılan bir araştırma, ekonomik krizden çocukların da psikolojik olarak etkilendiğini gösterdi. ‘Children’s Society’ adlı, çocukların psikolojik ve sosyal refahını sağlamayı hedefleyen sivil toplum örgütü tarafından yapılan araştırma, çocukların daha çok, ekonomik krizin anne babaları üzerinde yarattığı etkiden etkilendiklerini ortaya koydu.
Araştırmaya katılan 11-13 yaş çocukların yarıya yakını, ebeveynlerinin ekonomik gidişat konusunda çok kaygılı olduğunu söylerken, 17-19 yaş gençlerin beşte biri ailesinin yükünü hafifletmek için iş aradığını ancak bulamadığını belirtti. Araştırmaya katılan çocuk ve gençlerin yüzde 29’u, harçlıklarının da düşürüldüğünü kaydetti.
Ankete katılanların şimdilik yüzde 10’un altında kalan bir bölümü ebeveynlerinin kriz yüzünden işini kaybettiğini söyledi. Araştırmacılara göre bu oranla beraber ‘ekonomik kriz kaygısı duyan çocuk’ sayısı da artacak.
Uzmanlar ankete katılan çocukların geçmişte benzer araştırmalara katılan yaşıtlarına göre ekonomik kriz konusunda çok daha bilgili olduklarını belirtti. Çocukların büyük bölümünün kredi krizinin ne anlama geldiğini bildiği, üçte birinden fazlasının da haberleri kaygıyla izlediği ortaya çıktı.
Eğitim Bakanlığı’nın çocuk, okul ve aile birimi, çocukların ekonomik kriz korkusunun mutlaka yenilmesi gerektiğini, bu konuda aile ve okullara önemli görev düştüğünü belirtti. (aa)