Ezidi külliyatı derinleşiyor

Ezidi külliyatı derinleşiyor
Ezidi külliyatı derinleşiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ezidi kültürüne ışık tutan "Kadim Bir Nefes: Ezidi Ağıtları" adlı yeni kaynak eserini okuyucuyla buluşturdu. BİLGİ Tarih Bölümü öğretim görevlisi Amed Gökçen'in yazdığı kitap, Ezidiler'e dair yayınlanmış en geniş ses kayıt arşivini de ilk kez bir arada sunuyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ezidi kültürüne ışık tutan “Kadim Bir Nefes: Ezidi Ağıtları” adlı yeni kaynak eserini okuyucuyla buluşturdu. Bilgi Tarih Bölümü öğretim görevlisi Amed Gökçen’in yazdığı kitap , Ezidiler’e dair yayınlanmış en geniş ses kayıt arşivini de ilk kez bir arada sunuyor. 

2004 yılından beri Mezopotamya’nın köklü topluluklarından Ezidiler’e dair önemli çalışmalar yürüten İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Amed Gökçen’in yeni kitabı “Kadim Bir Nefes: Ezidi Ağıtları” ile kaynak niteliğindeki eserlerine bir yenisini daha ekledi. Ezidiler ile ilgili sınırlı sayıda kaynağın yer aldığı günümüzde, önemli bir boşluğu dolduracak eser, 25 Mayıs Salı günü İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Ezidi topluluğunun önde gelen dinî temsilcilerinden Şeyh Hüseyin Ulucan ve Koçek Mervan Babîrî (Irak) ile ses sanatçısı Rizganê Awaz’ın konuk olduğu lansmanda sanatçılar, Ezidi topluluğunun kültürüne ait ağıt ve türkülerden örnekler seslendirdiler. 


İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Uğur etkinliğin açılış konuşmasında, “İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak biz iki hedefi aynı anda gözetiriz: gerek kültürel gerekse de bilimsel gelenekten kaynaklanan zenginlikleri muhafaza edip yeni kuşaklara aktarırız; hem de bu gelenekleri bilimsel yöntem yardımıyla analiz eder, bağırlarındaki imkanları geleceği daha gelişkin kılmak üzere işleme tabi tutarız. Ezidi kültürüne de böyle yaklaşıyoruz. Hem muhafaza edilmesi için gayret ediyoruz; hem de bir adım ötesine geçip kopuk kopuk parçaları birleştiriyor, şimdiye kadar su yüzüne çıkmamış içsel bütünlüğünü kuruyoruz” dedi.

“Önceden tek bir Ezidilik var sanıyordum”

Bilgili Tarih Bölümü öğretim görevlisi ve yazar Amed Gökçen, Ezidiler’in zorlu hikayesini ele aldığı ikinci kitabı “Kadim Bir Nefes: Ezidi Ağıtları’nı okurla buluşturmaktan büyük heyecan duyduğunu ifade ettiği konuşmasında, “Bu çalışma bana, tek bir Ezidilik anlayışının olmadığını öğretti. Farklı coğrafyalarda yaşanan Ezidi kültürünün çeşitliliğini görmemizi sağladı. Dördü dini, üçü geleneksel müziklerle birlikte bunlara dair kaleme aldığım notlardan oluşan çalışma, çok önemli bir arşiv niteliği taşıyor. Mümkün olduğunca en doğal haliyle ve bütünlük içerisinde yayınlamaya gayret ettiğimiz eserlerin neredeyse tamamı 2004 yılından bu yana yürütülen saha çalışmasının bir ürünüdür” dedi. Ezidilerle ilgili, yakın gelecekte yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıkacak yeni bir kitap üzerinde çalıştığını belirten Gökçen, “Bundan sonraki çalışmamız daha çok harita, çizim ve mimari tasarımlar içeren güncel bilgilere odaklanan bir kitap olacak” şeklinde konuştu.

Amed Gökçen’in Ezidi sözlü kültürüne dair analizlerini içeren “Kadim Bir Nefes: Ezidi Ağıtları, 2004 yılından bu yana Türkiye , Suriye, Irak, Gürcistan, Ermenistan ve Almanya’da yürütülen saha çalışmaları sırasında kayıt altına alınan türkü, qewl, beyt, masal, vaaz ve dualardan oluşan 7 CD’lik önemli bir arşivi de içeriyor. Ezidiler’e dair yayınlanmış en geniş ses kayıt arşivi olma özelliği taşıyan eser, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan ve tüm kitapçılardan edinilebilir.