Geçmişten bugüne Doğu Akdeniz'de Yeme-İçme Alışkanlıkları

Geçmişten bugüne Doğu Akdeniz'de Yeme-İçme Alışkanlıkları
Geçmişten bugüne Doğu Akdeniz'de Yeme-İçme Alışkanlıkları
Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu, Yunanistan Milli Araştırma Enstitüsü Osmanlı Araştırmaları Programı işbirliğiyle düzenlenen Doğu Akdeniz'de Yeme-İçme Alışkanlıkları ve Gastronomi Gelenekleri başlıklı konuşmalar dizisinde beslenme etrafında kurulan iktisadi ve kültürel ilişkiler ağı inceleniyor.


“Bizans İstanbul ’unda Fırınlar”, “Osmanlı Dünyasının Kırk Çeşit Ekmeği”, “16. ve 17. Yüzyıllarda Meyhanelerin İşlevi. Değişim ve Şarap Yasakları”, “Antik Çağlardan Cumhuriyet’e, Batı Anadolu Kıyılarında Bağcılık ve Şarap Üretimi”, “Bizans Diyeti. Mitler ve Gerçekler”, “Ege Sakinlerinin Eski ve Yeni Beslenme Alışkanlıkları”, "Osmanlı İstanbul'unda balıklar ve balıkçılar" bu konuşmalar dizisinde yer alacak başlıklardan sadece birkaçı.
Tarladan çarşıya, mutfağa ve sofraya... Sismanoglio Megaro’da gerçekleşecek söyleşiler beslenme etrafında kurulan iktisadi ve kültürel ilişkiler ağını incelemeyi amaçlıyor. Bu çerçevede, buğday, yağ ve şarap gibi temel Akdeniz ürünlerinin ekonomide ve siyasal yaşamda, belirli bir mekân ve zamandaki –yani Balkanlar’da ve Küçük Asya’da, antik çağlardan geç Osmanlı dönemine kadar– üstlendikleri rol irdelenecek.
Konunun uzmanları Doğu Akdeniz’de beslenme için temel olan ürünlerin, devlet mekanizmaları tarafından yönetilen pazar sistemleri aracılığıyla nasıl dağıtıldığı ve nasıl işletildiği gibi konuları tartışacak; merkezi hükümetin şiddetli toplumsal olayları engellemek için şehirlere ürün tedariki ve temel gıdaların fiyatları gibi konularda özenli davrandığına, ayrıca dinlerin dayattığı bazı yasaklara da değinecekler. Meslekler, geleneksel teknikler, endüstriyel mirasa dair bilgiler sunulacak, tarihin bir döneminde Doğu Akdeniz halklarının yeme alışkanlıkları ve gastronomi gelenekleri irdelenecek.
Konuşma dizisini Yunanistan Milli Araştırma Kurumu’nda araştırma müdürü olan Evangelia Balta yönettiği toplumların, devletlerin sınırlarının ötesinde, bir kültürel unsur olarak beslenme konusuna çok katmanlı bir yaklaşım sergileyen seminerleri kaçırmayın deriz. Sismanoglio Megaro binasında 21 Ekim- 20 Mayıs arasında yapılacak konuşmalara katılım ücretsiz. 21 Ekim,15 Kasım, 16 Aralık, 20 Ocak, 17 Şubat,17 Mart, 22 Nisan, 20 Mayıs tarihlerinde yapılacak seminerlerin programına mfa.gr/Turkey adresinden ulaşılabilir. Seminerler boyunca İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye simültane tercüme yapılıyor.