Geleneksel modern yan yana

Geleneksel modern yan yana
Geleneksel modern yan yana

Yedinci yılında kendisini kanıtlamaya başlayan Contemporary Istanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nın ardından aynı ekiple yeni bir sanat fuarı başlıyor: All Arts Istanbul. 18-21 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuar klasik ve modern dönem sanatı ve sanatçılarına odaklanıyor. Türkiye ’de önce güncel sanat piyasası hareketlendi. Ardı ardına çağdaş sanat fuarları açıldı. .
Şimdi ise bir anlamda geçmişe yolculuk yapılıyor. Geleneksel sanat eserleri için bir platform yaratılıyor.
Perşembe akşamı buluştuğumuz Ali Güreli ve Hasan Bülent Kahraman’a göre bu fuar geleneksel sanatları kapalı dünyasından çıkaracak. Fuara galeriler, kurumlar, müzayede evlerinin yanı sıra sahaflar, zanaatkârlar ve antikacılar da katılıyor.
Teknoloji ve ifade biçimlerinde de yenilikler var. Yeni inşa edecek görsel dilin çerçevesini Bülent Erkmen çiziyor. Minyatür, hat ve modern dönem sergilerinin her biri de ayrı küratörlere teslim ediliyor.
Ayrıca devlet yetkililerinden kanaat önderlerine, akademisyenlerden uzmanlara farklı kesimlerden kurum ve kişileri bir araya getirip bir platform oluşturmak da hedefler arasında.
İlk resmi görüşme cuma günü Egemen Bağış ile yapılmış. Dışişleri Bakanlığı da destek veriyor fuara. 25 ülkedeki diplomatik temsilcilerimize, kültür ataşelerine etkinlik tanıtılmış. Onlar da konuyla ilgili kurum ve kişi önerilerinde bulunmuşlar.
Kimi koleksiyonerler ve koleksiyonlar ilk kez gün yüzüne çıkacak bu yeni sanat fuarı sayesinde. Bu fuarın iki boyutu var. Biri geleneksel sanatlarımızın bir pazar oluşturması. Diğeri de geleneksel sanat mirasımızın dünyaya açılması.
Son dönemde Ortadoğu ülkelerinde birbiri ardına İslam Sanatı müzeleri açılıyor. Bu müzeler alımlarının büyük bir bölümünü Avrupa ülkelerinden yapıyor. Şimdi bu trafiğin kesişim noktası İstanbul olsun isteniyor.
Günümüzde geleneksel sanat koleksiyonu yapanların sayısı az değil. Mesela Erdoğan Demirören en büyük hat koleksiyonuna sahip isimler arasında. Hasan Bülent Kahraman “Gün yüzü görmeyen koleksiyon sahibini yakar” diyor. Bu ilk fuarda beş koleksiyonerin yapıtları sergilenecek.
All Arts Istanbul’un araç sponsorluğunu Hyundai üstlenmiş. Ana sponsor sorumuza ‘yeni bir banka’ cevabı alıyoruz. Onlar dillendirmiyor ama ana sponsor Odea Bank olacağa benziyor.
Ali Güreli, Contemporary Istanbul’un tüm birikimlerini buraya aktarsalar da katılımın ilk yılda çok büyük olacağını sanmıyor. İlk yıl zararı göze almışlar ama gelecekten umutlular.
Bir çatı altında toplanmak, sanat dünyasındaki modern, çağdaş, geleneksel kutuplaşmalarının, birbirini dışlamaların önüne geçebilir gibi görünüyor. Bekleyelim ve görelim...