Geni olan 100 yaşını görür

BERLİN - Japonların ömürlerinin uzunluğuyla bağlantılı olan bir gene Avrupalılarda da rastlandı, çalışma bu gene sahip olmanın 100 yaşına kadar yaşamı mümkün kılabileceğini gösterdi. Almanya, Kiel Üniversitesi’ndeki çalışmada 100 yaşı geçmiş 388 Alman’ın DNA’sı, daha gençlerin DNA’sıyla karşılaştırıldı. 100 yaşındakilerde FOXO3A genindeki mutasyonla bu kişilerin uzun ömrü arasında bağlantı bulan uzmanlar, daha önce 100 yaşındaki Fransızlarla 95 yaş üstü Japon asıllı ABD’lilerin katıldığı araştırmalarda da aynı bağlantı olduğunu açıkladı. Uzmanlara göre farklı toplumlarda benzer bulgular elde edilmesi, sonucun genele yayılabileceğini gösteriyor. (aa)