Hakan Peker'den iflas cevabı!

Hakan Peker'den iflas cevabı!
Hakan Peker'den iflas cevabı!
Peker Müzik Yapım ve Hakan Peker adına açıklama yapan avukatları iflasın söz konusu olmadığını, İhtilafa konu olan olayın 2005 yılında meydana gelen olaydan kaynaklanan husumete dayalı olup Peker Müzik Ltd.Şti. şirketinin tüzel kişiliğini ilgilendirmediğine dair bir açıklama yapıldı.

Dün, Hakan Peker'in çoğunluk hissesine sahip olduğu Peker Müzik’in iflasının istendiğiyle ilgili haberler basına yansımıştı. Bu haberler üzerine Peker Müzik’in avukatları yazılı bir açıklama yaptılar.

Peker Müzik Yapım ve Hakan Peker adına açıklama yapan avukatları iflasın söz konusu olmadığını, İhtilafa konu olan olayın 2005 yılında meydana gelen olaydan kaynaklanan husumete dayalı olup Peker Müzik Ltd.Şti. şirketinin tüzel kişiliğini ilgilendirmez denildi. İşte o açıklamanın tam metni.  

Hakan Peker'in iflası istendi!


PEKER MÜZİK’İN AVUKATLARI: İFLAS SÖZ KONUSU DEĞİL!

 

24.02.2015 tarihinde müvekkilim Peker Müzik Yapım ve Hakan Peker hakkında çıkan haberlere ait

 

doğru bilgiler tüm detayları ile aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

 

Öncelikli olarak bilinmesi gereken müvekkilimin ve şirketinin iflasının söz konusu olmadığıdır. Hakan

 

Peker hakkında iflas talepli bir dava yoktur. Seyhan Müzik tarafından Peker müzik Ltd. Şti. hakkında

 

iflas talepli dava açıldığı öğrenilmiştir. Peker Müzik pop müziğin gelişmesini sağlayan en büyük

 

şirketlerden olup bugüne kadar birçok başarılı yapımı piyasaya sürmüş ve birçok başarılı sanatçıyı

 

sektöre kazandırmıştır ve kazandırmaya ve üretmeye devam etmektedir. Peker Müzik yapımcı bir

 

şirket olup ürünlerini Seyhan Müzik gibi dağıtımcı şirketlere satarak ticari faaliyette bulunmaktadır.

 

Yani üretici ve satıcı olan müvekkilim şirket her zaman Seyhan Müzik gibi dağıtımcı şirketlerden

 

alacaklı olmuştur.

HUSUMET 2005’E DAYANIYOR!

 

31.08.2005 tarihinde 62449 TL fatura bedeli ile yapımcısı Peker Müzik Ltd.Şti. olan Zafer Peker’in

 

“Zafer Peker 2005” isimli albümünün dağıtım işini alan Seyhan Müzik Ltd.Şti. daha önce Peker

 

Müzik’ten satın almış olduğu fakat elinde kaldığını iddia ettiği yapımları gerekçe göstererek fatura

 

bedelini ödememiş ve Zafer Peker’in albümünü aldığını da sözlü olarak inkâr etmiştir. Tarafımızca

 

İstanbul 4.sulh hukuk mahkemesinin 2005/1085 değişik iş sayılı doyası ile açtığımız dava ile Zafer

 

Peker 2005 albümünün Seyhan Müzik’in depolarında olduğu mahkeme kanalı ile tespit ettirilmiştir.

 

Tespitin yapılması ile Zafer Peker 2005 albümünü satın aldıklarını kabul etmek zorunda kalan Seyhan

 

Müzik 06.09.2005 tarihinde fatura bedelini müvekkilime çek ile ödemek zorunda kalmıştır. Bu ödeme

 

sırasında Bülent Seyhan’ın müvekkilimden elden 31.500 TL alacağı olduğunu bildirmesi üzerine

 

müvekkilim şirket yetkilileri böyle bir borcun varlığını kabul etmişler, bankada çekin tarafımca tahsili

 

akabinde 31.500 TL Bülent Seyhan’a elden, makbuz karşılığında ödenmiştir. Makbuz ektedir.

 

Fakat bu borcun aslında şirket ticari defterlerine fatura ile işlendiği, şirket çalışanlarının ve

 

muhasebesinin bu konuda müvekkilim şirket yetkililerini yanlış bilgilendirdiği anlaşılmıştır.

 

Bu maddi hatayı kendi lehine kullanan Seyhan Müzik aynı alacağı gerekçe göstererek (bu bedelin

 

ticari defterlerinde görünüyor olmasını kullanarak) kanaatimizce mahkeme tespiti ile tahsilat yapılmış

 

olmasını husumet sebebi sayarak İstanbul 12. İcra Müdürlüğünün 2006/1269 E sayılı dosyası ile

 

şirketimiz aleyhine icra takibi yapmıştır. Yapılan itiraz üzerine İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi

 

2006/204 E sayılı doyası ile ticari defterlerde alacağın görünmesi, 06.09.2005 tarihinde yapılan

 

ödemenin Seyhan Müzik tarafından alacak olarak defterlerine işlenmemesi nedeni ile şirketimizin

 

borçlu olduğuna karar vermiştir.

‘SEYHAN MÜZİK’İN UZLAŞMAZ TUTUMU NEDENİYLE BİR SONUCA VARILAMADI’

 

1991 yılında kurulan Peker Müzik’in yaptığı yapımların dağıtımcılarından biri olan Seyhan Müzik’in

 

şirketimiz ile olan ticari geçmişi, şirket ortaklarının çeşitli platformlarda gelişen ilişkileri gereğince bu

 

ihtilafın sulh yoluyla halledilmesi için, defalarca görüşme yapılmış ancak Seyhan Müzik’in uzlaşmaz

 

tutumu nedeni ile bir sonuca varılamamıştır.


 

Son olarak geçtiğimiz 2014 yılı içinde gerek Müyap toplantılarında gerekse haricen yapılan yüz yüze

 

ve telefon görüşmelerinde bu ihtilafın ortadan kaldırılması için şirketimizin yetkilileri gerekli

 

girişimlerde bulunmuşlardır. Fakat Seyhan Müzik yetkilileri konuyu “Tamam acelesi yok, hallederiz,

 

burada sadece mesele para değil” şeklinde beyanlarla ötelemeyi tercih etmiştir. Bugün gelinen

 

noktada sulh görüşmeleri yapılırken,  tarafımıza herhangi bir bildirim yapılmadan dava açılmış olması

 

ve bunun basın mensuplarına servis edilmiş olması şirketimizin ve sanatçı ortaklarının

 

itibarsızlaştırılmasının hedeflendiğini düşündürmektedir.

 

1991 yılında kurulan birçok başarılı yapıma imza atan ve birçok başarılı sanatçının sektöre

 

kazandırılmasını sağlayan Peker Müzik Ltd.Şti. şirketi müzik sektöründeki tüm olumsuz gelişmelere

 

rağmen sektörde yoluna devam etmektedir. Şirketimiz yeni yapımlar yağmaya devam etmekte

 

olduğu gibi Müyap üyesi olarak telif gelirleri de elde eden faal bir şirkettir.


DAVA TÜZEL KİŞİLİĞİ İLGİLENDİRİYOR

İhtilafa konu olan olay 2005 yılında meydana gelen olaydan kaynaklanan husumete dayalı olup Peker

 

Müzik Ltd.Şti. şirketinin tüzel kişiliğini ilgilendirmektedir. Konunun şirketimizin ortakları ile hiçbir ilgisi

 

yoktur. Konuya ilişkin gerekli hukuki süreç tarafımızca takip edilmektedir. Şirket ve şirket ortaklarının

 

itibarsızlaştırılmasını amaçlayan tüm eylemlere ilişkin de hukuki yollara müracaat edileceğini saygıyla

 

bildiririz.

 

Peker Müzik Yapım ve Film San. Tic. Ltd. Şti

 

Vekilleri

 

Av. Engin HAMARAT

 

Av. Gökhan OTURSUN

 

Av. Gürkan ŞAHİN