Huzur evini düşünenlerin oranı artıyor

Huzur evini düşünenlerin oranı artıyor
Huzur evini düşünenlerin oranı artıyor
Bir araştırmaya göre, "ailelerinin kendilerini istememesi durumunda", huzurevini tercih eden yaşlılar arasında yüksekokul mezunları ilk sırada yer alıyor

Evlerinde yaşayan yaşlıların huzurevine ilişkin görüşlerini ortaya koyan bir araştırmaya göre, "ailelerinin kendilerini istememesi durumunda", yüksekokul mezunu yaşlılar, okur-yazar olmayan yaşlılara oranla huzurevini daha çok tercih ediyor.

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali Fuat Ersoy ve Doç. Dr. Fatma Arpacı, Ankara’da yaşayan ve tesadüfi olarak belirlenen 400 yaşlıya anket uygulayarak, evlerinde yaşayan yaşlıların huzurevinde yaşamaya ilişkin görüşlerini araştırdı.

Araştırmaya katılanların yüzde 39’u 65 yaş ya da daha küçük, yüzde 22’si 66-70, yüzde 16.3’ü 71-75, yüzde 12.7’si 76-80, yüzde 10’nu 81 ve üzerindeki yaştakilerden oluşuyor. Yaşlıların yüzde 59.8’ini evliler oluştururken, evlilerin de yüzde 35.2’si evliliğini en az 45 yıldır sürdürüyor. Yüzde 92.3’ü çocuk sahibi olan yaşlıların, yüzde 51’i eşiyle yüzde 20’si oğlu ve geliniyle, yüzde 15’i yalnız, yüzde 5’i ise kızı ve damadıyla beraber yaşıyor.

Yaşlıların yüzde 70.5’i yardım almadan, yüzde 26.5’i yardım alarak fiziksel faaliyetlerini gerçekleştirirken, yüzde 3’ü ise bu faaliyetleri hiç yapamıyor. Yaşlıların üçte ikisinin bir sağlık sorunu bulunuyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 78.2’si bugüne kadar hiç huzurevi ziyareti yapmadığını yani huzurevi görmediğini ifade ederken, yüzde 66’sı ücretleri uygun olsa da huzurevinde yaşamayı düşünmeyeceğini kaydediyor.

Yaşlıların yarısı hareket güçlüğü olduğunda, üçte ikisinden fazlası idrarını tutamadığında, beşte 4’ü sık sık düşüp kolunu bacağını kırma tehlikesiyle karşılaştığında, beşte 3’ü ise zihinsel karışıklığı olduğuna huzurevinde yaşayabileceğini belirtiyor.

Aileleri kendilerini istemediğinde yüksekokul mezunu yaşlılar, okuryazar olmayan ya da ilkokul mezunu yaşlılara oranla huzurevinde yaşamayı daha çok tercih ediyor.

‘Bana çocuklarım baksın’

Çocuk sahibi yaşlılar, bakacak yakınları olmadığında çocuklarının kendisiyle ilgilenmesini huzurevinde yaşamaya tercih ediyor.

Araştırma, huzurevinde yaşamayı düşünen yaşlıların, genellikle çocuk sahibi olmayanlar olduğunu ortaya koyuyor.(aa)