İhtiyacı olana çıktı!

İhtiyacı olana çıktı!
İhtiyacı olana çıktı!
'Kara Elmas' sergisinde saklı, karşılığı bir karat elmas olan duvar parçasını iki üniversite öğrencisi buldu

Ahmet Öðüt’ün Arter’deki ‘İkinci Sergi’de yer alan ‘Kara Elmas’ isimli işinde 9 ton kömürün içine gizlenen ve karþýlýðý, koparýldýðý yerde 1 karatlýk elmas olan duvar parçasý bulundu. Arter’in duvarýndan koparýlan 1.5 santimetrekarelik parçayý Ýstan-bul Üniversitesi öðrencileri Ümit Sarýgül ve Ahmet Can Bayrak buldular. Parçanın yerine konmasıyla ödül olarak kazandıkları 1 karatlık elmasın değeri ise 5 bin TL.


Sarıgül ve Bayrak bir gün önce bir grup arkadaþlarýyla birlikte gezmiþler ve kömürlerin arasýndaki parçayý aramak için ertesi güne randevu almýþlardý. İki genç perþem-be akþamý arkadaþlarýyla birlikte Arter’e geldiler. Önce iki arkadaþlarý kömüre girip parçayý aradý, ancak bulamadı. Sarıgül ve Bayrak eğlenmeye geldiklerini ifade etse de çalışırken oldukça ciddi görünüyorlardı. Birbirlerine kömür atýp, kömürlerin içinde yuvarlanýp eğlenirken, duvara kömürle ‘Bulduk’ diye de yazdýlar. Ama gerçek parçayý bir saatin sonuna doðru yorulup yere oturup kömürleri karýþtýrmaya baþladýklarý zaman buldular.


Elmas yok ama sergiye devam Öðüt’ün ‘Kara Elmas’ adlý bu iþinin birinci edisyonu halen Hollanda ’da Eindhoven þehrindeki Van Abbe Müzesi’nde sergileniyor. Van Abbe Müzesi’nde temmuz ayýnda açýlan sergide izleyiciler kömüre gizli parçayý hâlâ bulamadýlar. Ýstanbul’da ise serginin açýlmasýndan tam 5 gün sonra parça bulunmuþ oldu. Ahmet Öðüt’ün ‘Kara Elmas’ý ‘27 Þubat 2011 tarihine kadar sergilenmeye devam edecek. Ancak þimdi artýk eserin yanýndaki vitrine ‘Elmas bulundu’ mesajýyla, Ahmet Can ve Ümit’in fotoðraflarý konacak.


  ETİKETLER:

  Van

  ,

  Hollanda

  ,

  sarıgül