İstanbul manifestosu

İstanbul manifestosu
İstanbul manifestosu
Zoë Ryan'ın küratörü olduğu İstanbul Tasarım Bienali'nin kavramsal çerçevesi açıklandı: Gelecek artık eskisi gibi değildir...

2’nci İstanbul Tasarım Bienali, bu sene hem bir tasarım bienalinin özelliklerinin ne olması gerektiğini hem de tasarımın gündelik hayattaki rolünü masaya yatıran bir önermeyle açılıyor: ‘Gelecek artık eskisi gibi değildir’...
18 Ekim - 14 Aralık 2014’te gerçekleştirilecek bienalin kavramsal çerçevesi, dün Karaköy Ferahfeza’da gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Bienali düzenleyen İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, sahneye çıkan ilk konuşmacıydı. Eczacıbaşı, Tasarım Bienali’nin de ileride İstanbul Bienali’yle aynı çizgide dünyada alanının önde gelen etkinliklerinden biri olacağını umduklarını söyledi ve sahneyi bienalin direktörü Deniz Ova ile küratörü Zoë Ryan’a bıraktı. Ryan, bienalin yardımcı küratörü Meredith Carruthers’le beraber oluşturdukları kavramsal çerçeveyi Paul Valéry’nin bir şiirinden referansla ortaya çıkartıklarını söyledi. 

‘Şu anda gelecek nedir?’

Bu seneki bienal, Valéry’nin “Gelecek artık eskisi gibi değil” dizelerinden hareketle “Şu anda gelecek nedir?’ sorusuna cevap arıyor ve manifesto fikri üzerine tekrar düşünülmesini planlıyor. Ryan, konuşmasında manifestonun Latince kökenindeki ‘görüneni açığa çıkarmak’ anlamına özellikle dikkat çekti. Ve 20’nci yüzyılın sonlarına doğru miadını doldurduğu düşünülmeye başlayan manifestolarda “mevcut şartların, geleceğe dair çoklu vizyonlar oluşturma potansiyeli sunduğu anlarda” ortaya çıktığını söyledi. Bu bağlamda İstanbul’un Ryan’a göre “tasarıma ve tasarımın günlük hayatla ilişkisine dair alternatif düşünce üretimlerinin merkezi olması”, 2’nci İstanbul Tasarım Bienali’nin manifesto fikrini odağına almasının da en önemli sebeplerinden biri. Ryan, “dünyamızın yeni koşullarına cevap veren çeşitli tasarım fikirlerini buluşturacak bir bienal için ideal yer” olarak tanımladığı İstanbul’u “projeler, konuşmalar, atölye çalışmaları, yayınlar ve eylemler kadar ‘online’ inisiyatifler için de bir uzam olarak” kullanacaklarını söyledi. Sonrasında da tasarımcılara çağrıda bulundu. “Tasarımcılar size ihtiyacımız var” diyen Ryan, “tasarımcı olan veya olmayan kişileri” 21’inci yüzyılda ve ötesinde tasarımın taşıdığı “yeni imkânları ve aciliyet noktalarını tarif etmeye” ve “tasarımla gündelik hayat arasındaki ilişkiyi vurgulamaya” çağırıyor. 

15 Şubat son tarih

Bu çağrı yoluyla seçilecek yeni çalışma ve siparişlerin sergileneceği bienalin bu davetteki hedefi ise bugünün tasarım çalışmalarının portresini çizmek, tasarımın gündelik hayatla kesiştiği alanların haritasını çıkarmak. Söz konusu alanlar beslenme, barınma, sağlık ve güvenlik gibi temel insani ihtiyaçları da, aşk, oyun, korku, ihtilaf, bereket, sürdürülebilirlik, hareketlilik, erişilebilirlik, toplum ve jeopolitika gibi daha az elle tutulur konuları da kapsıyor.
Bienale başvurmak isteyenlerin, kendi manifestolarını imge, animasyon, video, grafik, diyagram ve/veya metin formunda ama bu formlarla da kendilerini sınırlandırmadan 1 Şubat’a kadar İKSV’ye göndermeleri gerekiyor. Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgi tasarımbienali.iksv.org adresinde. Bienalin mekânları ve etkinlikleri ise 2014’te duyurulacak.