Kalkınma Bakanı, Defne Samyeli'nin cezasını anlattı

Kalkınma Bakanı, Defne Samyeli'nin cezasını anlattı
Kalkınma Bakanı, Defne Samyeli'nin cezasını anlattı
Kalkınma Bakanı, "Gazeteci Defne Samyeli'nin özel yaşamı ile ilgili soruları cevaplamayacağını söylemesinden sonra TÜİK tarafından Defne Samyeli'ye 923 TL para cezası uygulanmış mıdır?" sorusuna yanıt verdi.

Kalkınma Bakanı, "Gazeteci Defne Samyeli'nin özel yaşamı ile ilgili soruları cevaplamayacağını söylemesinden sonra TÜİK tarafından Defne Samyeli'ye 923 TL para cezası uygulanmış mıdır?" sorusuna yanıt verirken, Türkiye İstatistik Kanununa işaret ederek, "Hanehalkı veya bireylerle yapılan araştırmalarda işlenmesi durumunda beşyüz (2013 yılı için 923) Türk Lirası uygulanacağı hükme bağlanmıştır" dedi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, TÜİK'in yürüttüğü araştırmalarda 2 Ocak 2013-2 Aralık 2013 tarihleri arasında idari para cezası uygulanan tüzel kişi sayısının 62, gerçek kişi sayısının ise 32 olduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "Gazeteci Defne Samyeli'nin özel yaşamı ile ilgili soruları cevaplamayacağını söylemesinden sonra TÜİK tarafından Defne Samyeli'ye 923 TL para cezası uygulanmış mıdır?" diye sordu.

Soru önergesini yanıtlayan Kalkınma Bakanı, Hanehalkı Bütçe Anketi'nde yer alan soruların istatistiki tahminler üretmek amacıyla sorulduğunu, doğrudan özel yaşamla ilgili olmadığını belirterek, "Dolayısıyla tüketime konu olan iğneden ipliğe binlerce madde anket kapsamındadır; hanehalkı bu maddelerden herhangi biri için harcama yapmışsa ankete dahil edilmektedir" dedi.

Türkiye İstatistik Kanununun 'İdarî para cezaları' başlıklı 54. maddesine işaret eden Kalkınma Bakanı, "Hanehalkı veya bireylerle yapılan araştırmalarda işlenmesi durumunda beşyüz (2013 yılı için 923) Türk Lirası,hane halkı veya bireyler dışında kalan diğer istatistiki birimlerle (işyerleri, şirketler vb.) yapılan araştırmalarda işlenmesi durumunda binbeşyüz (2013 yılı için 2195) Türk Lirası,sayımlarda işlenmesi durumunda ikibin (2013 yılı için 3714) Türk Lirası, idarî para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır" dedi.

Tüketici Fiyatları Endeksi sepetinde kapsanan mal ve hizmetlerin ağırlıklarının sürekli yapılan hanehalkı bütçe anketleri ile belirlendiğine dikkat çeken Kalkınma Bakanı, "Dolayısıyla, sepette kapsanacak mal ve hizmetler ile bunların ağırlıkları bizzat hanehalkları tarafından belirlenmektedir. 2013 yılı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında 437 ürün, 1083 ürün çeşidi kapsanmakta olup, 27 bin 500 işyeri ve 4 bin 252 konuttan her ay yaklaşık 375 bin fiyat derlenmektedir. Hanehalkı bütçe anketinin örneklem birimi kişi değil hanehalkıdır. 2013 anketinin toplam örneklem sayısı 13 bin 248 hanehalkıdır" dedi.

Kalkınma Bakanı, TÜİK'in yürüttüğü araştırmalarda 2 Ocak 2013-2 Aralık 2013 tarihleri arasında idari para cezası uygulanan tüzel kişi sayısının 62, gerçek kişi sayısının ise 32 olduğunu açıkladı. ANKA