Kayıp Aborjin kuşağın çocukları da 'kayıp'

Kayıp Aborjin kuşağın çocukları da 'kayıp'
Kayıp Aborjin kuşağın çocukları da 'kayıp'

New South Wales bölgesinde dört binden fazla Aborjin çocuk ailelerinden alınmış. Bu sayı, 1970?lerdeki oranlardan daha fazla.

LONDRA - Avustralya kıtasının yerlileri, bir dönemin ‘kayıp kuşağı’ Aborjinler çocuklarını geri istiyor. Zira, New South Wales (NSW) bölgesinde dört bin 500 kadar Aborjin çocuk, devlet yurtlarında ya da koruyucu aileyle yaşıyor.  
1969’da zorunlu göç politikalarının sona erdirilmesinden hemen sonra bu sayı bindi. NSW’de yayımlanan güncel bir rapora göre her altı Aborjin çocuktan birinin vesayeti devletin elinde. Bu oran diğer grupların ortalamalarının çok üzerinde. İstatistiklere tepki gösteren yerli gruplar, “Çocukların ailelerinden alınma nedeni istismar değil, yeterli önemi gösterememekse, devlet onları ailelerinden koparmak yerine bu ailelere bir bütçe tesis etsin” diyor. Bir koruyucu ebeveyn ve ‘kayıp kuşağın’ çocuklarını aileleriyle bir araya getirmeyi amaçlayan ‘Link-Up’ isimli kuruluşun yöneticisi Glenda Stubbs Aborjinlerin çocuklarının bu kayıp kuşağın mirasçıları olduğunun altını çiziyor.
“Çocuk yetiştirmeyi öğrenmemiş bir aileniz varsa siz de çocuk yetiştirmeyi öğrenemezsiniz. Hizmetçiyseniz tüm öğrenebildiğiniz ev temizliğidir. Çocuk bakımını öğrenemezsiniz. Aborjin aileleri yıllardır süregelen bir lekeyi taşıyor. Herkes onların kötü ebeveynler olduğunu düşünüyor” diyen Strubs, devletin Aborjin ailelere para yardımı yaparak yaşam koşullarını iyileştirebileceği kanısında. Avustralya, 70’lere kadar ailelerinden koparılan, aşağılanmalara maruz kalan yerli halktan bir yıl önce resmi olarak özür dilemişti. Bugün NSW’de devlet hilmayesi altında olan toplam 12 bin 813 çocuğun 4 bin 575’ini Aborjinler oluşturuyor. (The Daily Telegraph)