Kenan İmirzalıoğlu'ndan Deniz Gezmiş hazırlığı

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Deniz Gezmiş hazırlığı
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Deniz Gezmiş hazırlığı
Se­nar­yo­su­nu Can Dün­da­r'­ın ka­le­me al­dı­ğı De­niz Gez­miş ro­lü için ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­cek olan İmir­za­lı­oğ­lu za­yıf­la­ma­ya baş­la­dı.

Tecrübeli oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yeni rolü için hazırlıklara başladı. Di­zi sü­re­le­ri kı­sal­ma­dık­ça bir da­ha ekranda yer al­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen oyuncu sinema filmindeki ro­lü­ için ha­zır­lık­la­ra baş­la­dı. Se­nar­yo­su­nu Can Dün­da­r’­ın ka­le­me al­dı­ğı De­niz Gez­miş ro­lü için ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­cek olan İmir­za­lı­oğ­lu za­yıf­la­ma­ya baş­la­dı. 10 ki­lo ve­re­cek olan ün­lü oyun­cu, di­ye­tis­ye­ne gi­di­yor ve spor ya­pı­yor. 


  http://www.radikal.com.tr/139759613975964

  YORUMLAR
  (4 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Deniz Ruhu da olmalı! - user985262

  Bir röportajında "sadece biyolojik olarak benziyoruz evet" dedi,Deniz olmak için biyolojik olarak benzemek yetmez,İçinde o devrimci ruh yok ise hiç oynamana gerek yok...

  - şev_baş

  Deniz Gezmişin abisi böyle bir projenin gündem de olmadığını söyledi sevgili radikal. .!

  Deniz Gezmiş - user1097722

  Denizi oynayacak başka adam yok muydu Allah Aşkına..

  YA DENİZ, YA SARAY! - Ali Karatay

  Saray sofralarının müdavimleri, Deniz Gezmiş'e dair herhangi bir şeyin yanından bile geçemezler. Ya Deniz'den yanasındır ya da saraydan! Bu saçmalıktan vazgeçilsin.