Kılıcın efendileri Yeniçeri ve Samuray

Kılıcın efendileri Yeniçeri ve Samuray
Kılıcın efendileri Yeniçeri ve Samuray

Börk: Keçeden yapılan ve zerkülah adı da verilen Yeniçeri başlığı.

Savaşçı olmak için ölümün cesaretle kabulü şarttı. Onlar bunu yaptılar. Görkemli Doğu'nun görkemli iki imparatorluğu, yenilmez savaşçı sınıfları Yeniçerileri ve Samurayları yarattı. Atlas Tarih, kılıcın efendilerini farklılıkları ve benzerlikleriyle ele aldı
Haber: ERDAL KÜÇÜKYALÇIN / Arşivi

Osmanlı’yı beylikten imparatorluğa taşıyan kurumlardan Yeniçeri Ocağı 1826 yılında padişah II. Mahmud tarafından düşman ilan edilerek yıkılmış ve bu olaya “Vaka-i Hayriye” adı verilmişti. Çağdaşları Samuraylar ise aynı akıbete 1877’de İmparator Meiji döneminde Shiroyama Savaşı ile uğratılmışlardı. Her iki grup da erken modern dönemin kalıntıları olarak görülüyorlar ve silahları, taktikleri, giyimleri, gelenekleri ile hızla yayılan yeni savaş yöntem ve ihtiyaçlarına uyum göstermekte zorlanıyorlardı. Tüm özellikleri ‘modernite’nin önünde birer engel olarak görülüyor ve hizmetleri artık istenmiyordu.
Japonya ’da siyasi gücü imparatora geri vermek üzere Meiji’yi iktidara getirenler de ona karşı koyanlar gibi Samuraylardı. Çünkü Samuray sınıfı 16. yüzyıl sonu itibarıyla eyaletler arası iç savaşı bitirerek tüm ülkeye hâkim olmuştu. Burada ilginç olan imparatorların Japon tarihi boyunca simgesel bir rol oynadıkları gerçeğidir ki bu da Osmanlı ve Japon deneyimleri arasındaki en önemli farkı oluşturur.


    ETİKETLER:

    Japonya