Kore Kültür EXPO'su tarihi bir olay

Kore Kültür EXPO'su tarihi bir olay
Kore Kültür EXPO'su tarihi bir olay

'Flying' adlı Kore dans gösterisi 20 Eylül'e kadar her akşam 20.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul da ücretsiz izlenebilir.

İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür EXPO'sunun genel sekreteri Lee Dongwoo, etkinliğin tarihsel anlamını yazdı, İstanbulluları Kore etkinliklerine davet etti

Bu sonbaharda İstanbul Kore kültürüyle dolup taşacak. Kore tarafından yurt dışında yapılan kültürel etkinliklerin en büyük ölçeklisi olarak 31 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen kültür expo tarihi bir olaydır.
İstanbul doğu ve batı kültürlerinin kesişme noktası olup, eski İpek Yolunun varış noktası olarak Orta Doğu, Batı Avrupa ve Orta Asya’nın merkezinde yer alıyor. Dünya ’nın 1 numaralı tarihi, kültürel ve turistik şehrinde 1 ay boyunca Kore kültür festivalinin düzenlenmesi muhteşem bir duygu.
Dünya Kültür Miraslarıyla dolu olan İstanbul şehir merkezinde Ayasofya Meydanı başta olmak üzere en önemli 10 bölgeyi kullanmamıza izin verilmesi, iki ülkenin çok eskilere dayanan beşeri ilişkileri ve dostluğunu temsil eden sonsuz konukseverlik sayesindedir.
Kore Kültür Festivali, milli hazine değerindeki kültür varlıkları sergisi, geleneksel müzik, resim, geleneksel kıyafetler, Kore yemekleri gibi Kore’nin kendine özgü kültürünün tanıtımı konusunda çok anlamlıdır.
Kore, “ekonomisi yeni gelişmiş ülke” imajından kurtulup son zamanlarda K-pop liderliğinde Kore Dalgasının gücüyle, “populer kültürü gelişmiş ülke” olarak anılmaya başladı. Artık Korelilerin kimliği ve kültürel kökleri konusunda tüm dünyanın ilgisi artmaya başladı. Şimdi de, doğu batı kültürünün kesiştiği yer olan İstanbul’da geleneksel kültür festivali düzenliyor.
İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür EXPO sadece iki ülkenin iki şehrinin kültür alışverişi değildir.
Avrasya kıtasının doğu ve batı uçlarındaki Kore ve Türkiye ’nin kültürel kodu aracılığıyla 21. yy küresel köyünün yeni vizyonunu oluşturarak bunu paylaşmayı hedefliyoruz. EXPO, eskiden Orta Asya’da aynı kökten gelerek, doğu ve batıya ayrılan Kore ve Türkiye’nin İstanbul’da kültürel kimliklerini paylaşarak 21. yy’ın dijital ipek yolunu takip ederek yeni kültür barış iletişim vizyonu ve umudunu paylaşarak, yeni Avrasya dönemini başlatma açısından detaylı bir adımdır.
Bu Exponun geleneksel kültüre odaklanmasının nedeni, sadece geleneksel kültür alışverişi aracılığıyla insanlığın çatışma ve sınıf farklılığı problemlerinin çözülebildiği ve birbiriyle kaynaşarak barış ve gelişmenin sağlanmasıdır.
Kültür insanlığın tarihi tecrübeleri ve bilgeliğinin toplamı olup, bölgeler arasındaki birleşme ve iletişim aracıdır. Bir ülkenin, bir halk ve bir bölgenin geleneksel kültürü; halk hareketi, beşeri ilişkiler, ticari ilişkiler gibi araçlarla halklar arası ülkeler arası kıtalar arası iletişim birlikteliğinin sonucudur.
Türkiye ve Kore ipek yolunun iki ucunda yer alan, eski ipek yolundan modern sanayi medeniyetine kadar birleşimi simgeleyen ülkeler olup, çeşitlilik içinde yaşayan nadir ülkelerdir.
Kore, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsız olan ülkeler arasında G-20 üyesi olan tek ülke olup, Amerika başta olmak üzere dünyanın en büyük ticaret ülkeleriyle STA (Serbest Ticaret Anlaşması) yapan “açık ticaret ülkesi”dir. Kore, BM Genel Sekreteri ve Doğu Asya ülkelerinden ilk kadın cumhurbaşkanı seçilen gelişmiş politikaya sahip bir ülkedir. Kore, 21. yy insanlığının gelecek vizyonunu geliştirme yeteneği ve gücüne sahiptir.
Türkiye; uzun tarihinde Kore halkı ile ilişkiler kurmuş, Kore Savaşı’na katılan ülkeler içinde savaşta önemli bir rol oynamış ve Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde yer alıp, Kore ile duygusal bağ kurabilen tek ülkedir.
İstanbul yaşayan bir insanlık tarihi müzesi olup, aynı zamanda Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrikanın kesişme noktası olarak küresel kültür mesajı göndermek için en uygun şehirdir.
Bu açıdan İstanbul- Gyeongju Dünya Kültür EXPO, Türkiye ve Kore’nin elele vererek tüm insanlığa 21. yy vizyonunu simgelediği bir anıttır.
Kore halkı böyle tarihi bir faaliyeti birlikte hazırlayan Türk halkına büyük bir dostluk, saygı ve minnet duyuyor.
Lee Dongwoo: İstanbul - Gyeongju Dünya Kültür EXPO Yönetim Kurulu Genel Sekreteri