Korkunun sebebi yanlış algı

KALİFORNİYA - Yükseklik korkusu (akrofobi) olan insanlar, dikey boyutları yanlış değerlendiriyor. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi’nin araştırmasına göre, yüksekten aşırı derecede korkanlar, yüksekte başı dönenler, dikey mesafeleri olduğundan daha yüksek görüyor. Şimdiye kadar psikologlar akrofobiyi ‘normal algılanan bir şeyden aşırı korku duymak’ olarak nitelendiriyordu. 43 kişiyle yapılan araştırmadaysa tersi saptandı: Bu kişiler gördüklerini farklı algılayıp normal davranıyor! Deneklere önce bir köprüden geçerken veya dönme dolaba binerken ne hissettikleri soruldu. Sonra 14.4 metrelik binanın yüksekliğini aşağıdan ve yukarıdan tahmin etmeleri istendi. Bir kişi hariç hepsinin tahmini gerçek ölçüden çok daha fazlaydı. Denekler alttan bakınca daha doğru tahminde bulundu. Yükseklik korkusu en fazla olanlar, yüksekliği aşağıdan 3 metre, tepedense 12 metre fazla tahmin etti. (aa)