'Kugu'sal üretim

Farklı disiplinlerden 14 ismin yer aldığı karma sergi ‘Kurgu’ Ýstanbul Hatýrasý Fotoðraf Merkezi’nde açıldı. 25 Ocak’a kadar açık kalacak ve Meliha Sözeri, Işık Özçelik, Serkan Yüksel, Evren Erol, Selim Erhan, Uğur Çolak, Altan Bal, Selen Özus, Murat Pulat, Arzu Parten, Ayşe Kurşuncu, Seneray Şahin, Y. Bahadır Yıldız ve Bakçay Çolak’ın eserlerinden oluşan sergi, sanat alanýnýn yapýsýnýn dayattýðý rekabet, bireyselleþme ve sanatý kutsallaþtýrma mekanizmalarýnýn dýþýnda iþleyen kolektif iradenin ürünü. Sergi 21 Þubat – 18 Mart tarihleri arasında ise TMMOB Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi’nde de görülebilir.


    ETİKETLER:

    sanat