Kültür bütçesi bürokratların azizliğine uğradı

Kültür bütçesi bürokratların azizliğine uğradı
Kültür bütçesi bürokratların azizliğine uğradı

Her yıl bütçe konusunda bizzat çalışma yürüten Kültür Bakanı Ertuğrul Günay ın bu yılki bütçeyi görünce bürokratlara kızdığı ifade ediliyor.

Kültür Bakanlığı bürokratları "Zaten vermezler" diyerek az bir bütçe artışı talep etti. Maliye anında onayladı. Bakan Günay kızdı ancak iş işten geçti.
Haber: TARIK IŞIK / Arşivi
NEŞE KARANFİL / Arşivi

ANKARA -  Kültür Bakanlığı’nın 2013 bütçesi oldukça düşük bir düzeyde arttı. Bakanlık bütçesi sadece 141 milyon lira yükselirken, genel bütçe içindeki payı ise binde 48’den, binde 45’e düştü. Her yıl kültüre ayrılan bütçe tartışma yaratır. Ne var ki, bu yılki düşük bütçenin Maliye’den değil tam tersine parayı isteyen Kültür Bakanlığı’ndan kaynaklandığı ortaya çıktı.


Maliye Bakanlığı bu yıl Kültür Bakanlığı’ndan gelen bütçe talebini hiç düşünmeden onayladı. Kültür bütçesinin artması için her yıl özel bir çaba sarf eden Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Meclis’e sunulan bütçe tasarısında diğer bakanlıkların aldıkları payı görünce sinirlendi. Ancak hatanın kendi bürokratlarından kaynaklandığını geç öğrendiğinden müdahale için işten geçmişti. Bakanlık yetkililerinin ise Günay’ın tepkisi karşısında hatalarını düzeltmek için harekete geçtiği ancak Maliye Bakanlığı’ndan, “Geç kaldınız. Keşke daha fazla pay isteseydiniz, verirdik” cevabını aldıkları ifade edildi.


Bu kez bakanlık yetkilileri “belki düzelir” umuduyla Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Kültür Bakanlığı’nın bütçesinin arttırılmasını istedi. Ancak bu talep de kabul görmedi. Bunun üzerine yetkililer son şans olarak Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülürken oluşturulan “havuz”a kendileri için 100 milyon lira civarında bir ödenek konulmasını talep ettiler. Bu teklif de bu sefer diğer bakanlıkların tepki göstereceği gerekçesiyle reddedildi. 2012 yılında Kültür Bakanlığı’na 1 milyar 705 milyon liralık ödenek verilmişti. 2013 yılındaki bütçe ödeneği 1 milyar 851 milyon lira. Buna göre artış oranı yüzde 8 civarında. Bu artışa rağmen Kültür Bakanlığı’nın toplam bütçe içindeki payı ise geriledi. 2013 yılında bakanlığın bütçe içindeki payı binde 45. 2012 yılında ise bu oran binde 48’di.


Kurumların bütçeleri hazırlanırken, öncelikle yılın ağustos ayında kurumlardan bütçe ödenekleri istenerek başlanıyor. Ağustos ayında Maliye Bakanlığı kurumlardan gelecek yıl ne kadar harcamaları olacağını, bu harcamalar içindeki personel, yatırım harcamalarının ne olacağını ayrıntılı bir biçimde göndermelerini istiyor. Maliye daha sonra kurumlarla karşılıklı da görüşüyor. Ardından bütçe tasarısı hazırlanıyor ve 17 Ekim günü TBMM ’ye sunuluyor. Burada kurumların bütçelerinde değişiklik yapılabiliyor. Ancak son birkaç yıldır kurumların bütçelerinde Komisyon’da çok artış yapıldığı gerekçesiyle sadece Maliye Bakanlığı’nın bütçesi Komisyon’da görüşülürken ortak bir önerge veriliyor. Bu önergede çok acil ihtiyaçlar için ek bir harcama artışına yönelik teklifler kabul ediliyor. Dağıtımı da yine Maliye yapıyor. TBMM’de ise ‘gider artırıcı’ yani daha çok para harcamaya yönelik herhangi bir değişiklik yapılamıyor.