Liderler bu haberi görüyor mu?

PARİS - Yale, Hong Kong ve California üniversitelerinden jeolog ve okyanus bilimcilerin çalışmasına göre, dünyada sera etkisi yaratan gazlara bağlı ısınma sanılandan fazla. İngiltere, Bristol Üniversitesi’nden Daniel Lunt ve ekibinin araştırması, 3 milyon yıl önceki Pliosen döneminde atmosferdeki karbondioksit oranı daha fazlayken sıcaklığın bugünkünden 3-5 derece yüksek olduğunu göstermişti. Yeni araştırmada da benzer sonuçlar var. Yale Üniversitesi’nden Mark Pagani ve ekibi, okyanus dibindeki çökelti örneklerini inceledi ve atmosferdeki nispeten düşük orandaki karbondioksitin 4.5 milyon yıl önce sıcaklığın önemli oranda artmasına yol açtığını gördü. O dönemde sıcaklık bugünkünden 2-3 derece fazlayken karbondioksit oranı 365-415 ppm (parçacık/milyon) yani mevcut oran olan 386 ppm’ye yakındı. Pagani çalışmanın, ısınmanın atmosferdeki karbondioksit oranından siyasetçilerin sandığından fazla etkilendiğini gösterdiğini ve sürekli sıcaklık artışı beklemek gerektiğini belirtti. Araştırmada karbondioksit artışının yol açtığı asitleşmenin, okyanusları daha gürültülü yaptığına, bunun da deniz memelilerini rahatsız ettiğine dikkat çekildi. (aa)