Meslek kuruluşları ve STK'lardan TÜSAK tepkisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Sanat Kurumu Yasa Taslağı (TÜSAK) çeşitli meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından yapılan bir açıklamayla protesto edildi.

Sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Sanat Kurumu Yasa Taslağı'na (TÜSAK) yaptıkları açık bir duyuruyla tepki gösterdi. Duyuruda "bir yıldır gizlenen" taslağın toplantıdan üç gün önce ortaya çıkartılması bir dayatma olarak nitelendirildi, taslağın sanatı ticarileştirilmesini meşru kılacağı söylendi. Sanatçılar, dün bakanlığın düzenlediği TÜSAK toplantısını da protesto etmiş, sanat dünyasından isimlerin toplantı salonuna kimlik kontrolüyle alınması tepki çekmişti. Meslek kuruluşlarının ve STK'ların TÜSAK'ı protestosunun tam metni ise şöyle: 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Tüsak Yasa Tasarısının varlığı, Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütlerince, yazılı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na defalarca soruldu. Ancak böyle bir çalışmanın olmadığı resmi olarak bildirildi.
“YALAN” SÖYLENDİ.

Bir yıldır gizlenen taslak, ancak toplantıdan üç gün önce Bakanlık tarafından resmi olarak ortaya çıkarıldı ve toplantı çağrısı yapıldı.
BU BİR “DAYATMA”DIR.

3 Mart 2014 tarihinde toplantıya girdiğimizde,  sanat üreten kuruluşların ve temsilcilerinin azlığını gördük, sanat alanı ile ilgili birçok uzman kişi ve kuruluşun çağrılmadığını, katılma taleplerinin de Bakanlıkça reddedildiğini öğrendik. 
BU TERCİH “MANİDAR”DIR.

Bakanlığın bu toplantıyla, devletin sanat kurumlarını yok ederek, ülkemizin kültür sanat yaşamını hükümetlerin güdümüne teslim eden ve sanatı ticarileştirecek olan bu taslağı meşrulaştırarak, katılımcıları bu yok edişe ortak etmeyi amaçladığı görüldü.
BU “KÖTÜ NİYET”TİR.

Türkiye’deki sanatı Bakanlar Kurulunun atayacağı 11 bürokratın yönetmesini öngören bu taslağın yasalaşması halinde;
•    Sanatın her disiplini hükümetlerin güdümüne ve piyasa koşullarının acımasızlığına terk edilecek,
•    Halkımız devlet kurumlarının erişilebilir bedellerle sunduğu bilet fiyatları yerine astronomik rakamlar nedeniyle sanattan mahrum kalacak,
•    Bu alanın tüm çalışanları, açık bir mağduriyete mahkûm olacak ve sanat özgürlüğünü yitirecektir.
BUNLAR ORTAĞI OLAMAYACAĞIMIZ BİR “İHANET”TİR.
İŞTE BU GEREKÇELERİ AÇIKLAYARAK TOPLANTIYI TERK ETTİK.

Çoksesli Korolar Derneği
Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı  (TOBAV)
Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (DETİS)
Emin Türk Eliçin Kültür Sanat Vakfı
Evrensel Sanat
Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği
Heykeltıraşlar Derneği
Homur Mizah ve Karikatür Grubu
İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (İŞTİSAN)
Karikatürcüler Derneği
Karşı Sanat Çalışmaları
Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat Sen)
Kültürlerarası İletişim Disiplinlerarası Sanat Derneği
Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Opera Solistleri Derneği (OPSOD)
Özerk Sanat Konseyi
PEN Türkiye
RED Fotoğraf Grubu
Sanatçılar Girişimi
Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV)
SenaristBir
Sinema Sanatçıları Sendikası (SİNE-SEN)
Sinema ve Televizyon Yazarları Derneği (SENDER)
Tiyatro Eleştirmenler Birliği
Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği (TOMEB)
Tiyatro Platformu
Türkiye Tiyatrolar Birliği
Türkiye Yazarlar Sendikası
Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği (UPSD)
Çalışan ve Emekli Sanatçılar
Konservatuvar, Güzel Sanatlar ve Sanat Eğitimi Bölümleri Öğrencileri
Konservatuvar, Güzel Sanatlar ve Sanat Eğitimi Bölümleri Öğrenci Velileri
Sanat Eğitimcileri