Müzik sektöründe dolandırıcılık krizi

Müzik sektöründe dolandırıcılık krizi
Müzik sektöründe dolandırıcılık krizi
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Burhan Şeşen'in, yönetim kurulu kararıyla görevden el çektirilen eski başkan Ahmet Koç'la ilgili yaptığı yazılı açıklama çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Açıklamada Ahmet Koç'un deneyimsiz yeğenini 7000 liraya işe aldığı ve bunun 5000 lirasını yeğeni üzerinden kendisinin aldığının Kültür Bakanlığı denetlemesi sonucu saptandığı bilgisi var. İşte o açıklama:

MÜYORBİR ile ilgili olarak aşağıdaki hususların MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen tarafından üyelerimize bildirilmesi gerekmiştir.
1. MÜYORBİR’in 17 Nisan 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Edip Akbayram, Ali Kocatepe, Onur Akın, Ramazan Kubat (Kubat) ve Burhan Şeşen’in oyları ile Ahmet Koç MÜYORBİR başkanlık görevinden alınmıştır.

2. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından MÜYORBİR’de yapılan inceleme (denetleme) neticesinde 10 Haziran 2014 tarihli Bakanlık raporu kapsamında Bakanlık “ Ahmet Koç’un yönetim kurulu üyeliğinden alınmasına, Ahmet Koç’un MÜYORBİR’den aldığı 144.119 TL (yüzkırkdörtbin yüzondokuz lira) paranın Ahmet Koç tarafından MÜYORBİR’e iade edilmesine, Ahmet Koç’un usulsüz işlemleri sebebiyle MÜYORBİR haysiyet ve disiplin kuruluna sevk edilerek hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Ahmet Koç’un lise mezunu ve hiç bir deneyimi olmayan yeğeni İrem Tekin’i MÜYORBİR’e işe almak suretiyle ve yeğenine 7.000 TL maaş bağlayarak, aylık 7.000 TL maaşın 5.000 TL’lik kısmını Ahmet Koç’un yeğeni üzerinden kendisinin almasının Türk Ceza Kanunu kapsamında dolandırıcılık suçu olduğu bu nedenle Ahmet Koç hakkında İstanbul Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği ....” Bakanlık raporu ile MÜYORBİR’e bildirilmiş ve Bakanlık Ahmet Koç ile ilgili bu işlemlerin derhal yapılmasını MÜYORBİR’den talep etmiştir.

3. Bakanlığın bu teftiş raporu ve talimatı gereğince
a. Ahmet Koç, MÜYORBİR Yönetim Kurulu üyeliğinden el çektirilmiştir, alınmıştır.
b. Ahmet Koç, usulsüz işlemleri sebebiyle haysiyet ve disiplin kuruluna sevk edilmiştir.
c. Ahmet Koç’un MÜYORBİR’den aldığı ve Bakanlık raporu ile usulsüz olduğu tespit edilen 144.119 TL’nin (yüzkırkdörtbin yüzondokuz lira) MÜYORBİR’e iadesi icin Ahmet Koç’a ihtarname çekilmiştir.
Ahmet Koç, henüz bu parayı iade etmemiştir bu nedenle Ahmet Koç hakkında icra takibi süreci başlatılmıştır.
d. Ahmet Koç’un lise mezunu ve hiç bir iş deneyimi olmayan yeğeni İrem Tekin’i MÜYORBİR’e işe almak suretiyle ve yeğenine 7.000 TL maaş bağlayarak , aylık 7.000 TL maaşın 5.000 TL’lik kısmını Ahmet Koç’un yeğeni üzerinden kendisinin almasının Türk Ceza Kanunu kapsamında dolandırıcılık suçu olduğu bu nedenle Ahmet Koç hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyrusunda bulunulması gerektiği yönündeki Bakanlık rapor ve talimatı gereğince AHMET KOÇ HAKKINDA DOLANDIRICILIK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇLARINDAN İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR.

4. MÜYORBİR’in olağanüstü genel kurul ile ilgili olarak İstanbul 4.Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından verilen olağanüstü genel kurul için “üye görevlendirme” kararına gelince :
a. Denetleme kurulu, mevzuata aykırı ve keyfi şekilde (herhangi bir denetleme yapmaksızın) özetle denetleme kurulu “Ahmet Koç’un görevden alınmasını etik bulmadık” şeklindeki subjektif ve taraflı bir dilekçe ile olağanüstü genel kurul talebinde bulunmuşlardır.
Denetleme kurulunun bu haksız genel kurul talebi yönetim kurulu tarafından reddedilmiştir.
b. Meslek Birliğimiz zaten Bakanlık tarafından gönderilen rapor kapsamında olağanüstü genel kurul yapacaktır.
c. Ahmet Koç, bakanlık raporu ile tespit edilen usulsüzlüklerin üstünü örtmek, MÜYORBİR’den aldığı usulsüz parayı iade etmemek, hakkında savcılık soruşturmasından ve disiplin soruşturmasından kurtulmak amacı ile kendisini ve dilekçesinde belirttiği kişilerden ikisini MÜYORBİR’e kayyım atatmak, mevcut yönetim kurulunun görevden aldırmak ve sırf hakkındaki usulsüzlükleri genel kurul kaosunda yok etmek amacı ile mahkemeye başvurmuştur.
Meslek Birliğimiz de Ahmet Koç ile ilgili tüm usulsüz belgelerini, Bakanlık raporunu mahkemeye sunmuştur.

Bunun üzerine mahkeme, Ahmet Koç’un “ mevcut yönetim kurulunun görevden el çektirilmesi” talebini REDDETMİŞTİR.
Mahkeme Ahmet Koç’un kendisinin ve dilekçesinde sunduğu 10(on) kişiden 2(iki) kişinin MÜYORBİR’e kayyım olarak atanması talebini REDDETMİŞTİR.
Zira mahkeme Ahmet Koç ve dilekçesindeki isimlere itibar etmemiştir.
Mahkeme, MÜYORBİR üyesi olan ve mahkemede de bilirkişilik yapan Osman İşmen, Metin Özülkü ve Ali Tekintüre’yi MÜYORBİR olağanüstü genel kurulun yapılması için ve sadece olağanüstü genel kurulun organize edilmesi ve yürütülmesi görevi ile sınırlı olarak görevlendirmiştir.
Mahkemenin verdiği karar MÜYORBİR’e kayyım atama kararı değildir.
Mahkeme kararı, olağanüstü genel kurulun yürütülmesi için yapılan ÜYE GÖREVLENDİRME kararıdır nitekim İstanbul 4. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2014/152 nolu kararının başlığı ÜYE GÖREVLENDİRMESİNE dair karardır, mahkeme kararının içinde tek bir kelime dahi “kayyım” lafı geçmemektedir.

Söz konusu mahkeme kararının Ahmet Koç tarafından “Ahmet Koç, MÜYORBİR’e dava açmış da kazanmış, hakkındaki usulsüzlüklerden arınmış...” gibi yansıtılması trajikomiktir. Söz konusu mahkeme kararı MÜYORBİR olağanüstü genel kurul sürecininin yürütülmesi için MÜYORBİR üyelerinden Osman İşmen, Ali Tekintüre ve Metin Özülkü’nün görevlendirilmesinden başka bir şey değildir. Adı geçen mahkeme kararında yönetim kurulu görev ve yetkisine ilişkin herhangi bir hüküm ve karar yoktur; MÜYORBİR yönetim kurulu görevinin başındadır.
Ahmet Koç’un sosyal medyadaki beyanlarının tamamı uydurma ve gerçekdışıdır. Değerli üyelerimizin, Ahmet Koç’ un söz ve beyanlarına itibar etmemeleri gerekmektedir.

MÜYORBİR – MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BURHAN ŞEŞEN