'Okumalık' değil bakmalık kitaplar!

'Okumalık' değil bakmalık kitaplar!
'Okumalık' değil bakmalık kitaplar!

Genco Gülan'ın 'Uçaklı Tarih' isimli çalışması ilk bakışta 11 Eylül'ü hatırlatıyor.

Kavramsal sanatçı Genco Gülan, Robinson Kitapevleri'nde açtığı yeni sergisi 'Altı Buçuk'ta ifade özgürlüğünün altını çiziyor.

Robinson Crusoe 389 Kitabevi’nin İstiklal, Salt Galata, Salt Beyoğlu şubeleri şu sıralar ilginç bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Kavramsal sanatçı Genco Gülan’ın yeni solo sergisi ‘Altı Buçuk’, kitabı, hem nesne hem de özne olarak değerlendiriyor. Serginin bu nedenle kitap -evlerinde sergilenmesi bir tesadüf değil. Sergi, konu ve malzeme olarak kitabı seçmesinden öte, yazar/ okuyucu ilişkilerine de değiniyor ve ifade özgürlüğünün altını çiziyor. Serginin odak noktası ‘matbu’ kitapların üzerinden hala farklı okumalar yapmanın mümkün ve gerekli olduğuyla ilgili. Gülan, “Kitap bir heykele dönüşebileceği gibi heykel de bir kitaba dönüşebilir” diyor.
Sergide, sanatçının tabiriyle, “6,5 adet yapıt” yer alıyor. Bu rakam, günümüz Türkiye ’sinde kişi başına düşen kitap sayısına tekabül etmekte. Sanatçı, sergide herkes gibi kendi payına da düşen bu 6,5 kitabı, dijital bir müdahale kullanmaktan kaçınarak, yeniden yorumlamış. Buçuklu sergideki tek yarım yapıt ‘Kavgayı Kesmek’ başlığını taşıyor. Bu parça için Gülan, Hitler’in meşhur kitabını ikiye kesmiş. Kesik kitap, ilk kez, geçtiğimiz yıl Berlin’de, Galeri Artist’te sergilenmiş ve yarısı halen Berlin’de Berliner Pool isimli koleksiyonda yer alıyor.
Serginin mantığını tarif eden bir diğer önemli parça ‘Boynuzlu Larousse’. Sanatçı, yapıtı üretirken iki cilt Meydan Larousse’u hamur haline getirmiş, daha sonra da Afrodit heykeline dönüştürmek için çimento ile karıştırıp bir kalıba dökmüş.
Üçüncü yapıt, Larousse’a kimin geyik boynuzunu taktığını tarif ediyor. ‘Kutsal Google’ isimli bu yapıtta Gülan, Google hakkındaki Türkçe bir kitabı, tamamen dantel ile kaplayarak geleneğe referans verirken aynı zamanda kitabı açılmaz hale getirmiş.
Sergideki yapıtların her biri tek ve çoğu da sadece bu sergileme için üretilmiş. Dördüncü parça ‘Uçaklı Tarih’ için Gülan, Heredot’un ‘Tarih’ isimli kitabına metal bir yolcu uçağı eklemiş. Uçak da kitaba saplanıp kalmış. Yapıt, ilk bakışta bize 11 Eylül ’ü hatırlatıyor.
Beşinci parça ‘Kitap Okumayan Kız’. Alıştığımız heykel formundaki bu mermer görünümlü figüratif yapıt, alışmadığımız bir kompozisyonda yeniden kurgulanmış.
Sanat Yazarı’ isimli yapıt, serginin en çarpıcı parçalarından biri. Yapıt, serginin eksenini okuyucudan yazara kaydırıyor. Aynı adlı yapıt, gümüş bir takının üstüne yerleştirilmiş (gerçek bir sanat yazarının) gerçek bir adet dişi ile taçlanıyor. Son kitabı Documenta tarafından yayınlanmış olan yazar, 20 yaş dişini, proje için bağışlamış.
Sergideki son parça ‘Dilin Kemiği Yoktur’ yine mücevher kutusunda gösterilen kurşun bir heykel. Gülan, bakır hızmalı parçayı, ifade özgürlüğünün tahrik ediciliğini vurgulamak parçasıiçin bir sergi gibi kurduğu cümlesinin sonunda kullanıyor.
‘Yeni Metin, Yeni Tiyatro Fetivali 2’ kapsamında gezilebilecek sergide Gülan’ın İngilizce isimli sanatçı kitabı “Portrait of the Artist as the Young Man’, sipariş alınarak satışa sunulacak. Sergi, Robinson Crusoe 389 Kitabevlerinin tümünde Mayıs ayı sonuna kadar görülebilir.