Ortalama penis uzunluğu kaçtır?

Ortalama penis uzunluğu kaçtır?
Ortalama penis uzunluğu kaçtır?
Bilimfili'nde yayınlanan habere göre bugüne kadar yapılmış olan en tutarlı penis büyüklüğü çalışmasının sonuçları konudaki pek çok endişeyi giderebilir.

Bazılarımızı güldüren, bazılarımızı düşündüren; Umut Sarıkaya’nın şu karikatürünü hatırlayalım..

Ne var ki bir çok erkek için üreme organlarının uzunluğu ve çevresi gülünecek bir şey değildir..Şimdi ise bugüne kadar yapılmış olan en tutarlı penis büyüklüğü çalışması ile bir çok endişe atlatılabilecek..

Daha önceki çalışmalar daha çok münferit yayınlardı ve çok da güvenilir sonuçlar vermemekteydi. Elbette insanlar kendilerini abartarak anlatma eğilimindedir.Bu söz Güney Londra ve Maudsley NHS Vakıf Kuruluşu psikiyatristi David Veale’ye ait.. Veale ve ekibi penis ile ilgili boyutların nümerik araştırmasını yapmak üzere, hali hazırda standart olarak penis ölçümü prosedürü uygulayan yapan ürologlardan ve klinik araştırmacılardan verileri toplamaya başladılar.

Beynimiz kime oy vereceğimize nasıl karar veriyor?

Bugün British Journal of Urology International dergisinde yayımlanan çalışmada, daha önceki 17 akademik çalışmada; Dünya ’dan 15.521 erkekten toplanmış verileri sentezliyor. İnsanlığı genelleyen bir penis ile ilgili uzunluklar, uzunluk aralıkları ve ortalamalar bu sayede kolaylıkla hesaplanabildi. Bazı araştırmacılara göre ise bu hesaplama bir çok erkeği rahatlatmayacaktır ve güvenilirlilik için daha fazla veriye ihtiyaç duyulmaktadır.

Araştırma ekibinin analizine göre, sarkık durumdaki penis uzunluğu ortalama 9.16 cm; erekte halde ise 13.12 cm’dir. Buna mukabil ortalama çevre uzunluğu sarkık halde 9.31 cm, erekte halde 11.66 cm’dir.

Ve dişi balık sağlıklı sperm üretti!

Büyüklük hesapları üzerine yapılan bir grafiğe göre, 16 cm ve üzerinde penis uzunluğuna sahip erkekler grafiğin dışında kalıyor ve 100’de 5 lik bir dilimi oluşturuyorlar. Tam tersi de geçerli elbette, erekte halde 10 cm’den kısa olan penis boyları da yine diğer 100’de 5’lik istisna grubu oluşturuyor. Yani 100 erkekten 90’ı 10 ila 16 cm erekte penis uzunluğuna sahip.

Sol dik eksen santimetre cinsinden uzunlukları, yatay eksen ise yüzde beşlik dilimler halinde nüfus uzunluk oranlarını göstermektedir.. Kesik kırmızı çizgiler sarkık penis uzunluğunu, kesik mavi çizgiler sarkık haldeyken gerdirilmiş penis uzunluğunu , düz mavi çizgi ise erekte halde penis uzunluğunu göstermektedir.

 

Beyler, eğer sizde ölçüm yapmak istiyorsanız, karşılaştırmak için çalışmada kullanılan yöntemlerle ölçüm yapmalısınız. Tüm ölçüm şekilleri pubik kemikten (kasık) penis ucuna kadar yapıldı. Kasık üzerinde birikmiş olan yağlar ölçümden önce kemiğe kadar bastırılarak sapma en aza indirildi. Bununla birlikte sünnetsiz penislerdeki varsa ekstra deri uzunluğu hesaba katılmadı ve çevre uzunluğu da bir şekil bozukluğu olmadığı sürece penis kökünden ölçüldü.

BUNLARLA İLİŞKİSİ YOK

Araştırmacılar, penis uzunluğunu; boy, vücut kütle endeksi, ayak numarası ya da baş parmak uzunluğu gibi halk içinde yaygın olarak düşünülen diğer fiziksel özelliklere bağlayacak herhangi bir kanıt bulamadılar. Yine araştırma sonucunda ırk veya etnisiteye bağlı bir genital büyüklük bağıntısı bulunamadı. Ne var ki araştırmanın amacı bu olmadığı için bir kontrol grubu kurulmadı ve bir çok etnisiteden eşit miktarda insan çalışmaya katılmadı. Deneyin içindeki ölçümlerin çoğu Kafkasya bölgesinde yaşayan erkeklerden elde edilen veriler üzerinde yapıldı.

Erkek çocukları okulda neden daha az başarılı ve çözümü nedir?

Umut Sarıkaya’nın çizdiği karikatürdeki erkeklerin haline kolayca gülebiliriz ancak bazı araştırmalara göre erkeklerin yalnızca yüzde 55’i kendi penis uzunluklarından memnun olarak yaşamlarını sürdürüyor. Bazıları sadece kafalarında yaratmış oldukları bu sorun için son derece tehlikeli operasonlara girmekte.. Kafadaki bu sorun ise diğer erkeklerin penis boyuyla ilgili olan yanlış bir varsayımdan ibaret; internet , erotik film endüstrisi, ilaç sanayi ise bu yanlış algıyı körüklemekten başka bir işe yaramıyor gibi görünüyor. Kafalarda yaratılan bu sorunu ise yine kendi yarattıkları pazarda penis büyütücü hap, krem ve çeşitli enstrümanlarla giderebileceklerini düşündürüyorlar. Toplumsal bir hastalığın sebebi sadece yanlış varsayımlar olabilir yani.

Pornografi dahilinde görülen erkek genital organları araştırmaya göre nüfusun sadece yüzde ikisini oluşturan bir grup ve bu büyüklüklere ulaşmayı sağlayacak hiç bir güvenilir hap, losyon, krem veya kit bulunmamakta.

Uyku eksikliğinin biyolojik yaşlanma ile ilişkisi bulundu