Oyuncu standartları belirlendi

Oyuncu standartları belirlendi
Oyuncu standartları belirlendi
Meslek Yeterlilik Kurumu (MKY), sinema ve dizi oyunları için standartları belirledi. Standartlara göre, oyuncuların analiz yapma becerisi ile beden ısıtma teknikleri bilgi ve becerisine sahip olması isteniyor. Doğaçlama becerisi ile dramaturji bilgisine olması gereken sinema ve dizi oyuncularının ayrıca dil, lehçe, şive ve ağızlara dair bilgisine sahip olmaları gerekiyor.

Meslek Yeterlilik Kurumu (MKY), sinema ve dizi oyunları için standartları belirledi. Standartlara göre, oyuncuların analiz yapma becerisi ile beden ısıtma teknikleri bilgi ve becerisine sahip olması isteniyor. Doğaçlama becerisi ile dramaturji bilgisine olması gereken sinema ve dizi oyuncularının ayrıca dil, lehçe, şive ve ağızlara dair bilgisine sahip olmaları gerekiyor.
Edebiyat bilgisi olması gereken oyunculardan ayrıca empati ve ezberleme, fiziksel ve zihinsel koordinasyon, kendini motive etme ve konsantrasyon beceri şartı da aranıyor. Mesleki terminoloji ve metni deşifre etme bilgisi de aranacak oyuncular, kamera, ışık, mikrofon ilişkisini kullanma becerisine de sahip olmalı...

Çalışma zamanını işe uygun şekilde etkili ve verimli kullanması da istenilen oyuncuların ayrıca çevre korumaya karşı duyarlı olmaları, hayal kurma ve yaratıcılığa açık olmaları bekleniyor. Oyuncularda, sahne saçı ve makyajı uygulama, ses ve nefes ısıtma teknikleri, stresle baş etme, süreç izleme, koordinasyon ve zamanlama becerileri ile tanıtım ve promosyon, temel anatomi, estetik, müzik , psikoloji ve sosyoloji bilgisi de aranan diğer şartlar arasında...