Periferik damar cerrahı mı? O da ne?

Periferik damar cerrahı mı? O da ne?
Periferik damar cerrahı mı? O da ne?
Birçok kişi periferik damar cerrahisinin ne olduğunu bile bilmiyor. Türkiye'deki 20 periferik damar cerrahından biri olan Dr. Mehmet Kurtoğlu anlatıyor
Haber: FERHAN KAYA POROY / Arşivi

Damarlarda meydana gelen kireçlenme başka hangi organlarımıza zarar verir?
Kalp, beyin, bacak damarlarını söylemiştik, damar kireçlenmesine bağlı organ hasarlarının görüldüğü yerlerden biri de böbreklerdir. Bu durum böbreğe giden damarın kireçlenmesinden dolayı gelişir ve tansiyon yükseklikleri ile kendini gösterir. Böbreklerin iyi beslenmemesine, böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olur. Özellikle küçük tansiyonları yüksek olan genç insanların böbrek damarımda bir darlık var mı diye şüphe duyması gerekir. İşte bu tip şikayetleri olan insanların bir nefrolog veya damar cerrahına başvurmaları gerekmektedir.
Peki damar kireçlenmesi iktidarsızlığa neden olur mu?
Bu gerçekten çok sık sorulan bir soru. Damar sertliği tansiyon yüksekliğine neden olur, damar cidarlarının yapısı bozulur. Bu nedenle de damarlarını gevşetip penise kan dolmasını sağlayan nitrik oksidin salgısı azalır. Bu durumda da sertleşme sorunu görülebilir. Bunun tedavisi için de yine bir damar cerrahı ve ürolog devreye girebilir.
Bütün damar hastalıkları ameliyatla mı tedavi ediliyor, başka yolu yok mu?
Hayır değil erken aşamada yakalanan damar sorunları wkişinin yaşam şekline de bağlı olarak ilaçla ve birtakım uygulamalarla tedavi edilebilir. Daha önce anlattığımız tip sorunları hisseden kişilerin kalp damarlarındaki kireçlenmeler için kardiyologlar, böbreklerdeki sorunlar için nefrologlarlara veya impotanz sorunları için ürologlara gitmeleri ilk aşamadır. Ancak tüm bunların kontrollerini ve hastanın seyrini bir damar cerrahının izlemesinde de fayda vardır.
Kalp damar cerrahları mı bu konuyla ilgilenir yoksa kendi içinde bir uzmanlık gerektirir mi?
Maalesef Türkiye ’de daha periferik damar cerrahi diye bir bölüm yok. Oysa dünyada ülkelerin yüzde 80’inde kalp damar cerrahlarıyla periferik damar cerrahları ayrılmıştır. Türkiye’de bütün damar hastalıkları kalp damar cerrahisi bölümü başlığı altında toplanıyor. Örneğin ben genel cerrahım, üzerine bu işin eğitimini gördüm. Periferik damar cerrahlığı titrimi yurtdışında elde ettim. Bu şekilde, periferik damar cerrahı olan Türkiye’de sadece 20 kişi var.
Ne yapıyor periferik damar cerrahı? Diğerlerinden ne farkı var?
Kol, bacak, böbrek ve şah damarlarındaki, yani kalpten çıkan ana damarlar dışındaki damarların hastalıklarına periferik damar cerrahları bakar.
Türkiye’de periferik damar cerrahisi bölümü yoksa bu tip hastalar kime gidiyor?
Maalesef hepsi kalp damar cerrahlarına gidiyor. Kalp damar cerrahları hem kalp damarları hem de periferik damarlara bakıyor. Ama kalbin zaten bellibaşlı ameliyatları ve hastalıkları çok yoğun olduğu, süre de kısa olduğu için bir eğitim eksikliği getiriyor. Eğitim sırasında kalbe yoğunlaşılıyor. Bu arada hem periferik damarı, hem atardamarı, hem toplardamarı, hem varisleri bilmesi, onunla ilgili literatüre hakim olması ve hastasına en iyi şekilde o servisi verebilmesi mümkün değil.
O zaman tıp eğitiminde yeni bir düzenleme yapılacak.
Altı senelik tıp eğitimi bittikten sonra ihtisaslaşma aşamasında bir değişikliğe gidilecek. 3-4 sene genel cerrahi eğitiminden sonra üzerine kalp damar cerrahisi eğitimi görülüyor. İşte bu aşamada periferik damar cerrahisi bölümü eğitimi verilecek. Ama şu andaki sistem; öğrenciyi mezun olurken alıyoruz, beş sene hem kalp damar cerrahisi hem de periferik damar cerrahisi öğretiliyor. İddia edilen bunun yeterli olduğu ama periferik damar cerrahisi bölümü Türkiye için de gerekli.
Damar yaşı var mıdır?
İnsanların kronolojik yaşlarıyla birlikte damarları da yaşlanır. Ancak bazı durumlarda örneğin, genetik etkenler, aşırı sigara tüketimi, aşırı yağlı yiyecekler yenmesi, egzersiz yapılmaması, kolesterol, şeker gibi hastaların erken teşhis edilmeyip önlem alınmaması durumunda kişinin damarları normal sürecinden daha hızlı hasar görür. Bu da damar yaşlanması diye tanımlanabilir.
BİTTİ

MR nedir?
Manyetik rezonans görüntüleme, son 20 yıldır kullanılan yeni bir görüntüleme yöntemidir. MRG ağrısız ve x-ışını gibi zararlı olabilecek araçlar kullanmayan bir tanı tekniğidir. Hasta güçlü bir elektromagnet (mıknatıs) içeren bir silindirin içinde yatarken, vücuttaki hidrojen atomlarının enerji salmasına yol açan radyo dalgaları gönderilerek işlem gerçekleştirilir. Mıknatıs etkisi ile hareket eden binlerce atoma ait bilgi bir bilgisayara gönderilir ve incelenen alanın değişik eksenlerde kesitsel görüntüsü elde edilir. Radyolog doktorlar bu görüntüleri değerlendirerek hastalık hakkında bilgi edinirler.
MRG incelemesi 20 ile 45 dakika arasında bir sürede tamamlanır. Sürenin değişkenliği incelenecek olan alanın yerine ve hastalık hakkında toplanması gereken bilgi miktarına bağlıdır.


    ETİKETLER:

    Türkiye