Salt beş sergiyle Google'a katıldı

Salt beş sergiyle Google'a katıldı
Salt beş sergiyle Google'a katıldı
SALT, Osmanlı Bankası Arşivi'nden beş online sergiyle Google Cultural Institute'e katıldı.

SALT, SALT Araştırma koleksiyonlarından biri olan Osmanlı Bankası Arşivi'nden beş online sergiyle, Google'ın dünyanın kültür hazinelerini internette barındırmak için yüzlerce müze, kültür kurumu ve arşivle ortaklığının sonucunda oluşan Google Cultural Institute'e katıldı. Türkiye 'de özel bir banka tarafından kurulmuş ilk müze niteliğindeki Osmanlı Bankası Müzesi'nin nüvesini oluşturuyor. Arşiv, imparatorluğun merkez bankası ve hazinedarı olarak görev yapan kurumun öyküsünü anlatmakla kalmıyor, bir dönemin yaşam temsilini de sunuyor; bankanın merkezî rol oynadığı geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinin az bilinen dünyasını yansıtıyor.

Google Cultural Institute'te beş sergide özetlenen arşiv, kuruluşundan özel ticari banka statüsüne geçtiği 1933'e kadar, bankanın 80 yıllık süreçte yaşadığı önemli değişiklik, gelişme ve krizleri kronolojik olarak sunuyor. Bu sergiler, banka tarafından 1890'lardan beri korunmuş olan belge hazinesine aralanan bir kapı niteliğinde. Sergilerin içeriği, devletin yönetim biçimindeki değişim ile bunun toplumsal etkilerine de işaret ediyor.

SALT'ın Google Cultural Institute'te paylaşıma açtığı sergiler şunlar: Kuruluş ve Zor Yıllar (1856-1880), Toparlanma (1881-1894), Genişleme (1895-1913), Savaş ve Kriz (1914-1920), Yeni Dengeler ve Son Söz (1921-1931). Bu seri, 1856'da İngiliz sermayesiyle kurulmuş olan ve Osmanlı bankacılık piyasasında yer edinmeye çalışan “Ottoman Bank”ın mütevazı bir özel banka olduğu yıllardan başlıyor. Sırasıyla, imparatorluğun merkez bankası olduğu en güçlü yıllarını sunuyor ve 1931'de Merkez Bankası'nın kuruluşuyla birlikte faaliyetlerinin mevduat toplamak ve kredi vermek gibi işlemlerle sınırlandığı tarihe kadar olan dönemi kapsıyor.

Osmanlı Bankası'nın belleğini muhafaza ve temsil eden Osmanlı Bankası Arşivi ve Osmanlı Bankası Müzesi SALT Galata'da yer alıyor.