SALT, Google Cultural Institute'da

SALT, Google Cultural Institute'da
SALT, Google Cultural Institute'da

SALT Araştırma, Osmanlı Bankası Arşivi’nden beş online sergiyle, dünyanın kültür hazinelerini internette barındırmak için müze, kültür kurumu ve arşivlerle ortaklığı yapan Google Cultural Institute’a katıldı. Google Cultural Institute’da beş sergide özetlenen arşiv, kuruluşundan özel ticari banka statüsüne geçtiği 1933’e kadar, bankanın 80 yıllık süreçte yaşadığı önemli değişiklik, gelişme ve krizleri kronolojik olarak sunuyor. SALT’ın Google Cultural Institute’da paylaşıma açtığı sergiler; Kuruluş ve Zor Yıllar (1856-1880), Toparlanma (1881-1894), Genişleme (1895-1913), Savaş ve Kriz (1914-1920), Yeni Dengeler ve Son Söz (1921-1931). Bu seri, 1856’da İngiliz sermayesiyle kurulmuş olan ve Osmanlı bankacılık piyasasında yer edinmeye çalışan Ottoman Bank’ın mütevazı bir özel banka olduğu yıllardan başlayıp sırasıyla, imparatorluğun merkez bankası olduğu en güçlü yıllarını ve 1931’de Merkez Bankası’nın kuruluşuyla birlikte faaliyetlerinin mevduat toplamak ve kredi vermek gibi işlemlerle sınırlandığı tarihe kadar olan dönemi kapsıyor.