Seçim öncesi demokratik katılım manzaraları

Seçim öncesi demokratik katılım manzaraları
Seçim öncesi demokratik katılım manzaraları
Seçim yılı olan 2014'e girdik... Partiler adaylarını neredeyse açıkladılar. Klasik seçim kampanyalarını zaten her tarafta görüyoruz, duyuyoruz da bir de bu seçimlerin tam katılımlı demokratik bir şekilde gerçekleşmesi için oluşan platformlar var. İnsanların kendi şehirleriyle, mahalleleriyle ilgili söz söyleyebileceği bir dönemde toplumsal iradenin sandığa eksiksiz yansımasını, talepleri ve eşit katılımı önemseyen platformlar herkesi bilinçli seçmen olmaya davet ediyor.
Haber: ECE ÇELİK / Arşivi

Sandığa çağrı
SANDIK BAŞINDAYIZ


Nasıl oluştu?: Sandık Başındayız platformu Gezi sürecinden sonra bir şekilde siyasete temas etmek isteyen insanların bir araya gelmesiyle başladı. Sandık Başındayız’dan Pınar Sevinç birbirini tanımayan insanların internet üzerinden “Ne yapabiliriz” diye konuşmalarının ardından bir grup olarak buluştuklarını ve fikir alışverişlerinin sonunda seçimlerin adil geçmesinin hayati bir önem taşıdığı için oy kullanmanın önemini anlatacak bir platform kurmaya karar verdiklerini anlatıyor.
Neyi hedefliyorlar: Pınar Sevinç bugün hâlâ oy kullanmayanların oranının yüzde 18 olduğunu söylüyor. Grup oy vermeyenlere bu haklarını hatırlatmayı hedefliyor. Seçimlerin daha adil olabilmesi için herkesi sandık gözetmeni olmaya çağıran grup bu yolla seçimlerde olası ihlallerin tespit edip gereken yasal işlemlerin yapılmasını hedefliyorlar.
Ne yapıyorlar?: Grup sosyal medyayı kullanarak insanlara ulaşmaya çalışıyor. Aynı zamanda bilinçlendirme kampanyaları yürüterek çeşitli salonlarda eğitimler düzenliyorlar. Herhangi bir yerden maddi geliri olmayan grup tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyor.

Kent talepleri için
İSTANBUL HEPİMİZİN PLATFORMU


Nasıl oluştu?: İstanbul Hepimizin Platformu İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceği ile ilgili kararlar konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak isteyen, kente sahip çıkan ve İstanbul’u yönetmeye aday olan insanlardan oluşuyor. Gezi’den sonra şehirle ilgili söz söylemek isteyen insanların bir araya gelerek kurduğu platformun toplantılarına her yaştan ve her partiden İstanbullular katılabiliyor.
Hedefleri neler?: Grup oluşturduğu İstanbul Sözleşmesi’yle talepleri yöntemsel araçlarla ifade ediyor. Yani oluşturulan bu sözleşme çerçevesinde İstanbul’la ilgili tüm talepler somutlaştırılıyor. Grup temelde merkezi yönetim yerine yerinden yönetim öneriyor. Grup adına konuşan mimar Korhan Gümüş, İstanbul Sözleşmesi’ni pek çok toplantıda belirlediklerini ve bu çerçeve içerisinde İstanbul’a dair söz söylemeyi hedeflediklerini anlatıyor. Taksim projelerinde şeffaflık istediklerini anlatan Gümüş açılan ihalelerden kimsenin haberinin olmamasının bir hak gaspı olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda katılımcılıkla ilgili bir tavrı olan grup sivil toplum örgütlerinin kent yönetiminde fiili olarak etkili olmasını istiyor.
Ne yapıyorlar?: Onlarca toplantı alarak talepleri tartışan grup istanbulhepimizin.org’da açtığı imza kampanyasıyla İstanbul’a dair isteklerini kampanyalaştırıyor. Grup ileride taleplerini yerel seçimdeki belediye başkan adaylarına da açacak.

Oylara sahip çıkmak için
OY VE ÖTESİ


Nasıl oluştu?: Ortak Nokta Derneği tarafından desteklenen platform hiçbir siyasi parti bağlantısı bulunmayan genç bireylerden oluşuyor. Benzer şeyler isteyen insanların internette tanışarak oluşturduğu ve demokratik katılımı arttırmayı hedefleyen grup herkesi oy vermeye çağırıyor.
Hedefleri neler?: Grubun üç amacı var: 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde oy kullanmayı teşvik etmek, insanların belediye başkanlığı için yarışan adayları daha iyi tanımasını sağlamak, şeffaf bir seçim için sandık gözetmeni olmayı kolaylaştırmak.
Ne yapıyorlar?: Grup oyveotesi.com sitesinde oy gözetmeni olabilmek için çağrıda bulunuyor. Sandık görevlisi olmak isteyenler kolaylıkla hangi semtlerde kaç tane sandık görevlisi eksiği olduğunu görebiliyorlar ve online başvuru yapabiliyorlar. Grup aynı zamanda seçimlerde oy verme işlemi için gerekli olan tüm bilgileri kolaylaştırarak anlatıyor. Üniversitelerdeki kulüplerle iletişime geçen grup okullarda çalışmalar yürütüyor. Özellikle nüfusları kendi memleketinde olduğu için oy veremeyen öğrencilerle çalışan grup çektiği iki videoyla da internette bilinçlendirmeyi arttırmaya çalışıyor.

Her şey kadın adaylar için
KADER


Nasıl oluştu?: 1997’den bu yana kadınların politik hayatta daha çok yer alması için çalışan Kader yerel seçimlerde de kadın adaylar için kampanyalar düzenliyor.
Neyi hedefliyorlar?: Kader 17 yıldan bu yana yürüttüğü çalışmalarında kadınların seçimle ve atamayla gelinen tüm karar mekanizmalarında eşit temsilini sağlamayı hedefliyor. Kadınların politikaya katılımını engelleyen ekonomik, sosyal, kültürel ve yasal engellerin ortadan kaldırılması için çalışan KADER siyasi parti tüzüklerinde kadınlar için özel önlemler alınması için kampanyalar yürütüyor.
Ne yapıyorlar?: KADER Başkanı Çiğdem Aydın yerel seçimlerden önce yaptıkları çalışmaları tek tek sıralıyor: “Siyaset okulları düzenleyerek kadın adaylarla tek tek temas kurduk, çeşitli adaylara tanıtım günleri düzenledik, üç liderin alınlarına post-it yapıştırdığımız ilanlarla onlara ‘Kadın adayları unutma’ dedik, bir kitapçık hazırlayarak kadın adaylara kampanya yürütürken ihtiyaçları olacak bilgileri sağladık”. Ayrıca seçmen vaatlerine kadın taleplerini dahil etmeye çalışan KADER destek isteyen kadın adaylarla proje yazma, lobi çalışması gibi konularda işbirliği yapıyor.