Sinirine hâkim olan uzun yaşar

Sinirine hâkim olan uzun yaşar
Sinirine hâkim olan uzun yaşar

Araştırmacılar az sinirli insanların stresi daha iyi yönetebildiğini, bunun da ömrü uzattığını söylüyor.

Uzun yaşamın sırrına ilk kez psikoloji gözlüğüyle bakıldı. Sonuç: Dışadönük ve az sinirli insanlar daha uzun yaşıyor!

ANKARA - ABD’deki Boston Tıp Fakültesi’ndeki yaşlılık uzmanlarının araştırmasına göre kişilik, yaşam süresini etkiliyor. Geriatri uzmanı Thomas Perl ve ekibi, ortalama 75 yaşında ve akrabaları 100 yaşına kadar ya da daha fazla yaşamış yaklaşık 250 kişinin kişiliğini inceledi. Araştırmada uzmanlar katılımcıların ailelerindekilerin dışa dönük ve az sinirli olduğu sonucuna vardı.
Thomas Perl, az sinirli olanların stresi daha iyi yönetebildiğini, dışadönüklerin de daha fazla arkadaşının olduğunu ve arkadaşlarının onlarla daha iyi ilgilendiğini belirtti.
Son 10 yıldır birçok bilimsel araştırmada 100 yıl ya da daha uzun süre yaşayan kişilerin yaşam tarzları incelendi ya da genlerinin şifreleri çözülmeye çalışıldı, ancak bu araştırmada ilk kez inceleme altına alınan kişilerin psikolojileri üzerinde de duruldu. 

İyimserlik önemli

Uzmanlar bu alandaki başka araştırmaların sonuçlarını da hatırlatıyor. Paris Üniversitesi’nden geriatri uzmanı Françoise Forette’ye göre 100 yaşına ulaşmak için öncelikle yaşama isteğinin  bulunması ve iyimser olunması gerekiyor.
Forette, çok erken emekliliğin iyi fikir olmadığını, emeklilikte çalışılan zamandakinin 10’da biri kadar şey yapıldığını, bunun da zihnin işleyişini azalttığını belirtiyor.
Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü’nden nüfusbilimci Jean-Marie Robine’e göreyse dengeli gelir dağılımı da ömrü uzatıyor. Robine, ortalama ömrün kadınlarda 86, erkeklerde 79.2 yıl olduğu Japonya’da zenginlerle fakirler arasında gelir dağılımının nispeten dengeli olduğunu hatırlatıyor. Robine, İngiltere, ABD ve Brezilya’daysa zengin ve fakirlerin kazançları arasında büyük fark bulunduğunu, bu nedenle bu ülkelerde yaşam süresinin Japonya’dan az olduğunu belirtiyor.
Beslenmenin 100 yaşına ulaşmak için ikinci derecede önemli olduğunu söyleyen Robine, önleyici tıbbınsa gerekliliğini vurguluyor. (aa)