Sonu olmayan masallarda

Sonu olmayan masallarda
Sonu olmayan masallarda
Haber: Nilüfer Ovalıoğlu / Arşivi

Zekiye Sarıkartal gibi bütüncül bir sanat anlayışıyla yaratım sürecini ele alan bir sanatçıdan ‘resimsel’i izlemek özeldir. Ankara Üniversitesi’nde İngiliz dili, Hacettepe’de resim eğitimi alan Sarıkartal, yüksek lisansını Bilkent’te serigrafi üzerine tamamladı, sanatta yeterlilik çalışmasını ise Dokuz Eylül Heykel Bölümü’nde yaptı. ‘Bütüncül sanat yapıtı’ anlayışıyla ilerleyen sanatçının yaratı sürecindeki araç ve ilham kaynakları edebiyattan enstalasyona geniş bir yelpazede, disiplinlerarası bir armonide seyrediyor.
Sarıkartal’ın Ankara Atlas Sanat Galerisi’nde sergilenen ‘Aşk: Rüyalar ve Masallar’ serisindeki resimleri, kartpostalların kusursuz güzellikteki gökyüzü ve ‘güzel resim’ özelliklerini taklit ederken aynı zamanda içlerinde trajik bir imge barındırıyor. Sarıkartal birbirini dışlayan resmetme üsluplarını bir arada kullanarak dramatik etki sağlıyor.
Resimler kadının biyolojik kimliğinin egemen olduğu bir bakış açısıyla, cinsellik arka plana atılarak yapılmış. Burada kadın bedenine ‘layık’ görülen oryantalist/oksidentalist bakış açısını reddeden bir tavır ile Sarıkartal’ın Louis Bourgeois’ya duyduğu ilgiyi okuruz. İnsanın biyolojik bitişine kemik desenleriyle dikkat çeken sanatçı, kuru çiçeklerle süslediği çerçevede izleyiciye bir natürmort izleme rahatlığını yaşatırken bir yandan da ölüm dürtüsünü çağıran bir estetik sunar.
Ölüm ile kadının/kadınlığın kurduğu köprü, aynı zamanda onun sevgi nesnesiyle olan bağıdır. Natürmortun teorik ve görsel sınırlarının zorlandığı resimlerde Sarıkartal, ustaca ‘ölmekte olanlar’ın ölmüş olanlarla süregelen varoluşunu resmeder ve pasif mücadele tutumunu sergiler. Olduğu gibi olan ve öldüğü gibi kalmış yaprak ve kemikleri bir arada sunan resmin içinde beliren öteki, ayrı bir evren, yok olmaya karşı sessiz direnişimizi hatırlatır bize.
Öte yandan resimlerde algılanabilen karakterler şüphesiz bir masalın içinde(n)dirler. Nasıl ‘Alice Harikalar Diyarında’ metninde küçük kız tanıdık fakat tuhaf bir diyarda sıkışıp kalmıştır, Sarıkartal da içinde sıkışılmış kalınmış ayrı bir diyarı resmeder. Kemik, çiçek, kurt, kız, bayrak, geyik, Sarıkartal’ın tiyatro sahnesi üzerindeki usta set tasarımı çalışmalarını andırırcasına sona ermeyen bir oyunda uçsuz bucaksız manzaralarda bekliyorlar.