Sultan Ahmet kimdir? Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde 1. Ahmet'i kim canlandırıyor?

Sultan Ahmet kimdir? Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde 1. Ahmet'i kim canlandırıyor?
Sultan Ahmet kimdir? Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde 1. Ahmet'i kim canlandırıyor?
Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi Star TV'de başladı. Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Sultan 1. Ahmet karakteri Ekin Koç tarafından canlandırılıyor. Peki, Sultan 1. Ahmet kimdir? 14. Osmanlı padişahı Sultan 1. Ahmet'in hayat hikayesini ve o dönemde yaşanmış tarihi olayları haberimizde okuyabilirsiniz.

Sultan Ahmet kimdir? Osmanlı İmparatorluğu’nun 14. Padişahı olan 1. Ahmet, 18 Nisan 1590 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi.

Babası Sultan III. Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Babasının vefatı üzerine 21 Aralık 1603'te Eyüp Sultan'da kılıç kuşanarak tahta geçti. Sultan I. Ahmet, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki padişahlar içinde devlet işleriyle yoğun şekilde uğraşan ilk padişah olarak kabul edilir. Sultan I. Ahmet yakalandığı tifüs hastalığından kurtulamayarak 21 Kasım'ı 22 Kasım'a bağlayan gece 1617 yılında 27 yaşında vefat etti ve Sultanahmet Camiiyanındaki türbesine defnedildi.

Saltanatında, hanedan veraset sistemini değiştirip kardeş katli yasasını kaldırdı Yerine ailenin aklı başındaki en büyük üyesi padişah olur sistemini getirdi. Bu yeni yasanın, şehzadeler arasındaki rekabetin ve taht kavgalarının, taht için gerçekleştirilen kardeş katillerinin önlenmesi açısından Osmanlı tarihinde çok büyük önemi vardır.

SULTAN AHMET GENÇ YAŞTA TAHTA OTURDU

Babası III. Mehmed'in üç oğlundan ikincisi olarak dünyaya gelmiştir. Ağabeyi Mahmud'tur. Askeri ve idari işlerle ilgili bir şehzade olarak bilinen ve padişahlık için en kuvvetli aday olan Şehzade Mahmud, tahta kast ettiği iddiası üzerine öldürülmüştür. Bu, I. Ahmed için de sürpriz bir gelişmedir. Böylece tahtın yolu kendisi için açılmış olur. Şehzade Ahmed, henüz 13 yaşındayken, 37 yaşındaki babası Sultan III. Mehmed vefat eder.

Sultan IAhmet tahta geçtiği sırada Avusturya Savaşı devam ediyordu. Osmanlı kuvvetleri Belgrad'dan Budin'e doğru ilerlemekteydi. Peşte (25 Eylül 1604) ve Hatvan kaleleri savaş yapılmadan kolaylıkla ele geçirildi. Osmanlı ordusu ilerleyerek Budin'in kuzeyinde bulunan Vaçkalesini ele geçirdi (16 Ekim 1604). Osmanlı Ordusu, Sultan I. Ahmet'in buyruğu üzerine Belgrad üzerinden Budin'e yürüdü. 29 Ağustos 1605'de Estergon Kalesi kuşatıldı ve tam karşısındaki Ciğerdelen kalesi fethedildi. 8 Eylül'de Vişegrad, 19 Eylül'de Saint Thomas (Tepedelen) kaleleri fethedildi. 3 Ekim 1605'de ise Estergon Kalesi teslim alındı.

Osmanlılar da, Avusturyalılar da art arda yapılan bunca savaştan dolayı sosyal ve ekonomik yönden çok yıpranmışlardı. Daha önce yapılan barış görüşmelerinden bir sonuç çıkmamıştı. Ancak 11 Kasım 1606'da Estergon-Komorin arasında Zitva suyunun TunaIrmağına döküldüğü yerde imzalanan Zitvatorok Antlaşmasıyla barış sağlandı.

Antlaşmaya göre Eğri, Estergon, Kanije kaleleri Osmanlılarda, Raab (Yanıkkale) ve Komarom kaleleri Avusturyalılarda kalacaktı. Avusturya bir kereye mahsus olmak üzere 200.000 altın savaş tazminatı ödeyecekti. Avustuya Arşidükü protokolde Osmanlı Padişahına eşit sayılacak ve Osmanlı padişahı Avusturya Arşidüküne yazışmalarda Kutsal-Roma İmparatoru (Cesar/Kaiser) unvanıyla hitap edecek, her üç yılda bir karşılıklı armağanlar gönderilecekti. Avusturya'nın Macaristan için ödemekte olduğu yıllık 30.000 altın vergi ise kaldırılacaktı. Zitvatorok Antlaşması, Osmanlıların lehine gibi görünse de Osmanlı Devleti artık eski gücünde değildi. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki üstünlüğü sona ermiş, siyasi dengeler Osmanlı aleyhine bozulmaya başlamıştır.

Anadolu beyliklerinin en uzun ömürlülerinden birisi olan Ramazanoğulları Beyliği, Yavuz Sultan Selim döneminde 1514 yılından sonra ise Osmanlılar'a tabi olmuştu. I. Ahmet dönemine denk gelen 1608 yılından sonra Adana'nın Halep'e; Sis ve Tarsus'un da KıbrısBeylerbeyiliğine bağlanmasıyla Ramazanoğulları Beyliği sona ermiştir. I. Ahmet, böylece Ramazanoğulları Beyliği'ne resmen son vermiş oldu.

SULTAN AHMET’İN KARDEŞİ DE TAHTA GEÇTİ

Yıldırım Bayezid döneminde başlayıp, Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmed) döneminde kanunlaşan kardeş katli yasasını kaldırmıştır. Yerine ekber ve erşet (ailenin aklı başında olan en büyük üyesi) sistemini getirmiştir. Böylece oğullarından üçü padişah olmuştur. Bunlar sırası ile; Genç Osman, IV. Murad ve İbrahim'dir. Ayrıca kardeşi Mustafa'yı da önceki padişahlar gibi katletmemiş, yaşamasına izin vermiştir. Nitekim kardeşi Mustafa da padişah olmuştur. Bu yeni kanun, kardeş katlini önlemesi açısından Osmanlı tarihinde büyük bir önemi haizdir.

SULTAN AHMET’İ EKİN KOÇ OYNUYOR

Muhteşem Yüzyıl Kösem ile Sultan Ahmet’in hayatına da tanıklık edeceğiz. Star TV dizisi Muhteşem Yüzyıl Kösem’de Sultan Ahmet’i canlandıran Ekin Koç, Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile üne kavuşmuştu.

EKİN KOÇ KİMDİR?

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde ‘ Sultan 1. Ahmet’ karakterine can veren Ekin Koç, 21 Haziran 1992 doğumludur. 1.70 boyunda ve 68 kilogram ağırlığında olan genç oyuncu Antalya’nın Alanya ilçesinde dünyaya gelmiştir. Bankacı Annesi Şefika Koç, Turizmci Babası Vehbi Koç Antalya Manavgat İlçesi yerlisi olan bir ailedir. Babasının işi dolayısı ile ilköğretimini farklı okullarda okuyarak tamamlayan Ekin Koç lise eğitimini Antalya’da Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesinde görmüştür. Liseden sonra ise sıkı bir çalışma döneminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü kazanmıştır. Şu anda bu okulda 2. sınıf öğrencisidir. Düzenli olarak basketbol, satranç, tenis, futbol ve gitar eğitimleri alan Koç, 2011 Yılında İstanbul’da Akademi 35 Buçuk Sanat Evinden oyunculuk dersleri de almıştır.