Sürekli açık televizyon dil ve zekâyı etkiliyor

WASHINGTON - Evde tele-vizyonu sürekli açık bırakmak, çocukların dil ve zekâ gelişimine zarar veriyor. Washington Üniversitesi’nden Dimitri Christakis ve ekibinin yaptığı araştırma, izlenmese de evde sürekli açık televizyonun, çocukların duyduğu ve telaffuz ettiği kelime sayısını azalttığını gösterdi.
Bilim insanları, iki yıl boyunca aralıklı olarak, iki aylık ve dört yaşındaki 329 çocuğun gelişimini 12-16 saatlik süreçlerde ne duydukları ve ne dediklerini kaydeden bir aygıt yardımıyla inceledi. Araştırma, televizyonun açık olduğu her saat çocuklar yetişkinlerden 500-1000 kelime daha az duyduğunu ortaya koydu. Christakis, televizyonun çocukların yanı sıra onlarla ilgilenenlerin de sözlü ifadesine zarar verdiğini, dolayısıyla bebek gelişimini etkilediğini vurguladı.
Yetişkinlerin saatte ortalama 941 kelime kullandığını belirten Christakis, çocuk televizyonun sesini duyduğunda kelimelerin neredeyse tamamının ‘kaybolduğuna’ dikkati çekerek televizyona aşırı maruz kalma ve dil gelişimindeki gerilik bağlantısını açıklayabildiklerini belirtti. 

Televizyon bakıcı değil
Araştırmada dilin, beynin gelişiminde kilit öğe olduğu, tele-vizyona sürekli ve aşırı maruz kalmanın dikkat yeteneğinde olabileceği gibi başka geriliklere de yol açabileceği vurgulandı.
‘Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine’ adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmada, ebeveynlere televizyonun bakıcı olarak kullanılmaması önerisinde bulunuldu. (aa)