Takım çalışmasında başarının sırrı ne?

Takım çalışmasında başarının sırrı ne?
Takım çalışmasında başarının sırrı ne?
Danimarka'da yapılan araştırmaya göre işbirliği ve üretkenliği artırma, yapılan işlemden çok ulaşılmak istenen hedefin bilinmesine bağlı...

Aarhus Üniversitesi’ne bağlı Etkileşim İçindeki Zihin Merkezi tarafından yapılan çalışma takım üyelerinin yaptıkları işlemlerin amacının ne olduğunu tam olarak bilmelerinin; işbirliği, güven ve ortak beklentilere ilişkin algılarını yükselttiğini ortaya koydu. Araştırma, takım üyelerinin üretimlerinin amacını görebildikleri durumlarda, ortak bir amacı paylaştıklarını hissettiklerini ve bu nedenle güvenmeye ve takım arkadaşlarıyla işbirliğine daha istekli olduklarını gösterdi. Takım çalışmasında işbirliğinin ve üretkenliğin nasıl iyileştirilebileceği üzerine yapılan çalışma, PLOS ONE adlı dergide yayımlandı.
Araştırmada, birbirleriyle daha önce tanışmamış, 19 ile 30 yaşlarında 24’ü kadın 48 katılımcıyı dörderli gruplara ayırdıktan sonra bu gruplara açık veya belirsiz hedef şartlarının bulunduğu görevler verildi. Katılımcılara takım arkadaşlarıyla ekonomide Kamu Malları Oyunu olarak bilinen, oyuncuların kar etmek için ortak katkıda bulunmalarını gerektiren bir oyun oynatıldı. Araştırmacılar, oyun sırasında katılımcıların işbirliğine ne kadar istekli olduğunu ve karşısındaki kişinin yapacağı katkıya beklentisini ölçümledi.
Çalışma, hedefin açık olduğu şartlardaki görevlerin katılımcıların gelecekte de takım arkadaşlarıyla işbirliğine gitme ve böylece sosyal etkileşimden sağladıkları yararları artırma ihtimalini derinden etkilediğini gösterdi. Araştırma hakkındaki analizlerini genişleten bilim adamları, bu sonucun, katılımcının birlikte çalıştığı kişinin davranışlarında değişiklik olması beklentisiyle veya birlikte çalıştığı kişi ile duygusal olarak uyumlu hale gelmesiyle açıklanabileceği sonucuna vardı. Ekibin lideri Dr. Panos Mitkidis, “Çalışmamız işbirliği seviyelerinin nasıl iyileştirilebileceğine odaklandı. Araştırmamız bize, insanların takım üyesi olarak kendilerinden beklenenin ne olduğunu tam olarak bilmeleri durumunda, birbirlerine güvenmeye ve gelecekte de işbirliği
yapmaya daha istekli olduğunu gösterdi” dedi.


  ETİKETLER:

  Kamu

  ,

  Oyun

  ,

  Kadın

  ,

  Bilim

  ,

  sosyal

  ,

  kar