Tanrılar katında mitoloji dersleri

Tanrılar katında mitoloji dersleri
Tanrılar katında mitoloji dersleri
Antalya Olimpos'ta mitoloji toplantıları gerçekleşecek

Geçen yıl Nesin Matematik Köyü'nde ilki düzenlenen Mitoloji Günleri'nin ikincisi bu yıl Antalya Olimpos'ta yapılıyor. Etkinlik, insanlık tarihi sürecinde insanların yarattığı ve insanları etkisi altına alan mitleri tarihsel, felsefi, sanatsal ve edebi anlamda incelemeyi, günümüzle olan bağlantılarını ortaya koymayı amaçlıyor.
Geçmişi binlerce yıl öncesine uzansa da mitlerin uzantısı günümüzde de varlığını sürdürüyor. Özellikle modern yaşama geçişle birlikte mitler biçim değiştirerek insan zihninde varlığını koruyor. Bu kapsamda antik mitlerin modern biçimleri ile karşı karşıya kaldığımız söylenebilir. Etkinlik süresince insan zihnini esir alan mitlerin zihinsel varlıklarını, bilinçdışı durumlarını ve sosyo-ekonomik yapılanmaları irdeleneceği gibi edebi, sanatsal ve mizahi yönden de konular derinlemesine gözden geçiriliyor.
Modern Dünyanın Mitleri; Antik Dünyanın Günümüzdeki İzleri; Antik Dünyanın Anadolu 'daki İzleri; 20. Yüzyılda Mitler ve İfade Biçimleri; Mitlerlerin Psikanalitik Anlamı; Mitler, Edebiyat, Mizah ve Sanat tartışmaya açılacak başlıklar arasında.
Toplantılar 11, 12, 13, 14 Temmuz günleri yapılacak. Kayıt için: mitolojigunleri2014.blogspot.com.tr