Tavuk eti şehvet artırır, keçi eti sarılığa iyi gelir

KONYA - Koruyucu hekimliğe ait bir tıp eseri olan ve 14. yüzyılda Oğuz Türkçesi’ne çevrilen, çeşitli yiyecek ve içeceklerin fayda ve zararlarının anlatıldığı ‘Tabiatname’ günümüz Türkçesine çevrildi. Çeşitli yiyecek-içecekleri manzum olarak anlatan, koruyucu hekimliğe ait önemli bilgiler içeren eserde, keçi etinin sarılığa iyi geldiği, at etinin meniyi kuvvetlendirdiği, geyik etinin yüz felci ve bağırsak sancısına faydalı olduğu, tavuk etinin beyne kuvvet verip, şehveti artırdığı anlatılıyor.
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yakup Karasoy, 14. yüzyılda Aydınoğlu Umur Bey adına Tutmacı tarafından Farsça’dan Oğuz Türkçesi’ne çevrilen ve yazarı bilinmeyen ‘Tabiatname’ adlı eseri ilk kez günümüz Türkçesinde yayımladı.  

Hangi sebzeler vardı?
Prof. Karasoy, eserin, kaleme alındığı dönemde Anadolu’da hangi sebze ve meyvelerin bulunduğuna dair birinci elden bir belge niteliği taşıması nedeniyle de ayrı bir önem taşıdığını söylüyor. ‘Tabiatname’de özellikle et çeşitleriyle ilgili yer alan bilgiler dikkat çekici.
Eserde birçok yiyecek ve içeceğin yanı sıra ut, kanun gibi bazı çalgıların seslerinden ya da hamamın, uyumanın ve yay çekmenin faydaları ve zararlarından da bahsediliyor. (aa)