Tedavi yakın: AIDS virüsü deşifre edildi

WASHINGTON - AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünün gen haritası, yeni bir teknikle bütünüyle deşifre edildi. Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre yeni teknik, öldürücü olan ve şimdiye kadar çaresiz kalınan AIDS hastalığıyla mücadele için yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda grip gibi hastalıklara yol açan virüslerle mücadelede de yeni olanaklar sağlayacak. Araştırmanın lideri North Carolina Üniversitesi’nden Kevin Weeks, “Böylece ilaç geliştirme alanında birçok yeni fırsat çıkacağını umuyoruz” diyor.
HIV virüsü, DNA değil, RNA tipi bir virüs. Weeks’in ekibi, SHAPE adlı yeni teknikle, virüsün RNA iplikçiğini oluşturan, nükleotid adı verilen blokların ve RNA’nın şekil ve kıvrımlarının resminin çıkarılmasını sağlıyor. 

Bir bölüme zumlanmak gibi...
X ışını kullanılarak uygulanılan ve ‘cristallografi’ adı verilen yöntemle de RNA veya DNA’nın her atomunun tam konumu görüntülenebiliyor ancak bu yöntemle bir defada çok küçük bir bölgenin resmi alınabiliyor. SHAPE yöntemiyse atomik boyut kadar ayrıntılı olmasa bile, bir defada büyük bir alanın görüntüsünün alınmasını sağlayabilecek. Araştırmaya katılan, Michigan Üniversitesi’nden Haşim el Haşimi, Nature dergisindeki makalede, “Bu teknik, bir haritanın küçük bir bölümüne zumlanarak, oranın detaylarının alınması gibi” diye yazdı. (aa)