TOBAV'dan Lemi Bilgin'e destek

TOBAV'dan Lemi Bilgin'e destek
TOBAV'dan Lemi Bilgin'e destek
Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale Çalışanları Vakfı (TOBAV) Lemi Bilgin'e destek niteliğinde bir açıklama yayınladı

Yeni Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in, göreve gelir gelmez, üst düzey bürokratların istifasını istediği ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin dışında tüm bürokratların istifasını verdiği haberleri üzerine, Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale Çalışanları Vakfı’ndan (TOBAV) Lemi Bilgin’e destek niteliğinde bir açıklama geldi.

Açıklamada; “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bürokratik bir makam değildir. Devlet Tiyatroları’na genel müdür tayini 5441 Sayılı Kuruluş Kanunu esas alınarak yapılır. Bu kanun, görevlendirilecek kişinin özelliklerini “ tiyatro oyunculuğu ve yönetmenliği alanlarında kendini kabul ettirmiş kişiler arasından….” şeklinde tanımlar.
Ülkemizde, tiyatro oyunculuğu ve yönetmenliği 5441 Sayılı Kuruluş Kanunu ile sözleşmeli personel statüsünde iken, daha sonra meslek tanımları yapılmak yerine 1970 yılında 5441 Sayılı Yasa hükümleri sabit kalmak kaydıyla 657 Sayılı Yasaya geçici olarak bağlanmıştır.
Bu şartlarda Devlet Tiyatroları mensupları, hem sözleşmeli, hem 657 Sayılı Yasa mensubu görünmektedirler.
Ancak bu sistem de, sözleşmelilere zam yapılacağı zaman devlet memuru, tayin ve atama yapılacağı zaman devlet memuru, iç işlerine karışılacağı zaman devlet memuru olarak anılmalarına sebep olurken; devlet memurlarına zam yapılacağı zamanlarda ise bunun tam tersi mütalalar da bulunarak, Devlet Tiyatroları mensuplarının SÖZLEŞMELİ sayılması şeklinde işletilmiştir.
Devlet Tiyatrolarında “ sanat yönetimi ve işletmeciliği” olarak adlandıralan bir mesleki kariyer de bulunmadığı için; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü siyasiler tarafından tıpkı diğer devlet dairelerinde olduğu gibi bürokratik bir idari makam zannedilmiştir. Oysa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü artistik bir makamdır. Genel müdürlük yapacak kişinin, kurumun işletimini, yasaların düzenlenmesi ile ilgili sorunlara hakimiyeti için, makamda uzun yıllar görev yapması ve uluslararası çalışmaları da öğrenmesi gerekir.
Bu şartlarda Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için, diğer bürokratlar gibi, makam koltuğunu boşaltmak ve yeni gelecek bakanlara, rahat çalışma ortamı yaratacağını düşünmek hatalı bir tutum olur.
Aksine yeni görev alan bakanların bu alışılmadık özellikleri olan kuruluşun, gönendirilmesi adına, kurumu iyi tanıyan deneyimli bir genel müdürle çalışmaları hiç şüphesiz daha yararlı olacaktır.
İçinde bulunduğumuz yeni dönemde, Kültür ve Turizm Bakanımıza çalışmalarında başarılar dileriz. Mevcut çalışma yasalarında, oyunculuk mesleği ve komşu haklar, ya da bağlantılı haklar ile ilgili AB uyum yasaları ile denk değişiklikler yapılmadan, Devlet Tiyatroları ile ilgili özel yasa hazırlanmasının oldukça güç bir konu olduğunu duyurmak isteriz.” denildi.