TV programları da 3 çocuk diyecek!

TV programları da 3 çocuk diyecek!
TV programları da 3 çocuk diyecek!
Kız ve erkek öğrencilerin aynı evde kalmalarıyla ilgili tartışmalar sürerken, hükümet, bir yandan da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "3 çocuk" önerisi doğrultusunda vatandaşları televizyondan uyaracak.

Hükümetin 2014 Yılı Programı’na göre evliliklerin ve çocuk sahipliğinin teşvik edilmesi amacıyla TV program ve yayınları teşvik edilecek, özel sektör ile STK’ların bununla ilgili faaliyetleri desteklenecek...

SOSYAL MEDYANIN OLUMSUZ ETKİLERİNE KARŞI TEDBİRLER ALINACAK

Milliyet'in haberine göre, hükümetin 2014 Yılı Programı’na göre evliliklerin ve çocuk sahipliğinin teşvik edilmesi amacıyla TV program ve yayınları teşvik edilecek, özel sektör ile STK’ların bununla ilgili faaliyetleri desteklenecek. Plana göre ayrıca, kamu spotları ve eğitim müfredatında yapılacak düzenlemeler ile bu alanlarda kamuoyu farkındalığı artırılacak. Özellikle ilk ve ortaöğretimde kız öğrencilere özel pansiyon yapımına ağırlık verilecek. Hükümet bir taraftan da işitsel ve sosyal medyanın ve internetin aile üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler alacak.

Programda, emeklilik yaşına yönelik düzenlemelere rağmen yaşlı nüfusun sigorta sistemi üzerinde baskı oluşturduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: “65 yaş üzerindeki nüfusun çalışma çağındaki nüfusa oranı incelendiğinde 2013’te yüzde 11,3 olan bu değerin 2025’te yüzde 16,1’e yükseleceği tahmin edilmektedir. Elde edilen bu veriler Türkiye ’deki nüfus yapısının doğurganlık oranlarının azalması ve doğumda beklenen yaşam süresinin giderek artması gibi çeşitli nedenlerle önemli bir değişim yaşayacağını göstermektedir. Bu gelişmelerin sonucunda yaşlı bağımlı nüfus oranındaki artışın, aktif-pasif oranı üzerinde bir baskı oluşturması ve beraberinde emeklilik sigortası giderlerini yükseltici bir etki oluşturması beklenmektedir.