Uluslararası Af Örgütü'nden 'Emek müdahalesine' kınama

Uluslararası Af Örgütü'nden 'Emek müdahalesine' kınama
Uluslararası Af Örgütü'nden 'Emek müdahalesine' kınama
Dün, Emek Sineması'nın kapatılmasını protesto eden gruba polis tarafından sert bir şekilde müdahale edilmesine bir tepki de Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nden geldi.

İşte Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin basın açıklaması:

Dün, Emek Sineması’nın zorla kapatılmasını protesto etmek üzere Taksim’de bir araya gelen yaklaşık bin protestocunun sinemanın yer aldığı sokağa yürümesi kolluk kuvvetleri tarafından engellendi.

Protestonun hedefinde, sinemanın yer aldığı tarihi binanın alışveriş merkezine çevrilme planı vardı.

Uluslararası Af Örgütü, yetkililerin, ulusal hukuka uygun bir şekilde, protestonun gerçekleşeceğine dair önceden bilgilendirildiğini öğrenmiştir.

Kolluk kuvvetlerinin, protestocuların sinemanın yer aldığı sokağa yürümesini engellemelerini meşru kılan dayanak belirsizdir.

Kolluk kuvvetlerinin reddetmesine rağmen sokağa girmeye çalışan protestocular, kolluk kuvvetleri tarafından, yüksek basınçlı su ve gaz kullanılarak geri püskürtülmüştür. Bu müdahaleyi, bazı protestocuların kolluk kuvvetlerine taş atması takip etmiştir.

Uluslararası Af Örgütü, kolluk kuvvetlerinin protestoculara defalarca vurduğu ve tekme attığı yönündeki bildirimler dolayısıyla endişe duymaktadır.

Uluslararası Af Örgütü, yetkilileri, protestocuların yürüyüşünün engellenme ve kolluk kuvvetlerinin aşırı güç kullanma nedenlerini ele alan, hızlı, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma başlatmaya çağırmaktadır.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi