Uzun evliliğin sırrı televizyonda anlatılacak

Uzun evliliğin sırrı televizyonda anlatılacak
Uzun evliliğin sırrı televizyonda anlatılacak
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca, medya ve internetin aile üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması için televizyon ve radyoda aile, evlilik, aile içi iletişim ve etkileşim konularında eğitim programları hazırlanacak, Kadına yönelik şiddetin azaltılması için toplumsal bilinç düzeyinin yükseltilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılacak.

Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan 2014 Yılı Programı’na göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamdaki rolünün güçlendirilmesi, aile kurumunun statüsünün geliştirilmesi ve sosyal refahın artırılması sağlanarak toplumsal bütünleşmenin kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, aile refahının korunması ve aile yardımlarının geliştirilmesine, ailelere, sosyal, ekonomik ve hukuki problemlerinde rehberlik yapması amacıyla verilen aile danışmanlık hizmetinin daha kapsamlı, etkin ve yaygın hale getirilmesine, bu alanda hizmet sunacak alternatif modellerin geliştirilmesiyle evlilik öncesi eğitim, aile danışmanlığı ve aile eğitimi hizmet standartlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar etkin hale getirilecek.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politika ve programların hayata geçirilmesi, kadınların işgücüne katılımlarının artırılması ile iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik modellerin geliştirilmesi karar alma mekanizmalarında kadınların aktif olarak yer almaları ve kadınlara yönelik şiddetin azaltılması sağlanacak.

Görsel ve işitsel medya kullanılarak aile, evlilik, aile içi iletişim ve etkileşim konularında eğitim programları yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda, aile danışmanlığı, açılan Sosyal Hizmetler Merkezleri (SHM) ve paydaş kurumlarda uygulanmak üzere üç alt başlıkta boşanma süreci, yas süreci ve ergen danışmanlıkları olmak üzere bir program dahilinde geliştirilecek.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde bulunacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları tarafından kadına yönelik şiddetin azaltılması için toplumsal bilinç düzeyinin yükseltilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılacak.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’na (2012-2015) ilişkin uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi gerçekleştirilecek, 2008 yılındaki ‘ Türkiye ’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’ yenilenecek.