Vaftizle değil 'vaftizden arınma'

Vaftizle değil 'vaftizden arınma'
Vaftizle değil 'vaftizden arınma'

58 yaşındaki İngiliz erkek hemşire John Hunt (sağda), vaftiz iptali isteyen ilk kişi. Otobüs kampanyası gibi bu hareket de diğer ülkelere yayılmaya başladı. FOTOĞRAF: REUTERS

Otobüs kampanyasıyla dikkat çeken İngiliz ateistler şimdi de bir inanç belirtecek yaşta olmadığı halde kendilerine uygulanan vaftizi iptal etme peşinde...

Pek çok ortaçağ ressamı gibi İspanyol El Greco da İsa’nın vaftizini resmetmişti.

LONDRA - İngiltere’de ateist ve laik grupların başlattığı ‘Muhtemelen Tanrı yok’ ilanlı otobüs kampanyasından sonra, şimdi de vaftize karşı kollar sıvandı. Ulusal Seküler Topluluğu (NSS) 3 sterlin karşılığında dağıttığı sertifikalarla, bebekken vaftiz edilmiş ama şu anda Hıristiyanlık inancına mensup olmayan insanların ‘feragat’ için harekete geçmelerini sağlıyor.
Halihazırda 100 binden fazla İngiliz, ‘de-baptism’ (Vaftizi iptal etme) belgesini internetten indirmiş durumda. 58 yaşındaki NSS Başkanı Terry Sanderson, 1500 sertifikanın bir anda bittiğini söylüyor.
58 yaşındaki Londralı erkek hemşire John Hunt, vaftizinin iptal edilmesini isteyen ilk kişi. Hunt, beş aylıkken Hıristiyan olduğu ilan edildiğinde, kendisinin buna karar vermek için çok küçük olduğunu söylüyor. Jaftiz iptali talebiyle İngiliz Kilisesi’ne başvuran Hunt, yasal bir belgeye ihtiyaç olduğu ve talebini resmi gazetede ilan etmesi gerektiği yanıtını almış.
Mayıs 2008’de söz konusu ilanı veren Hunt’ı pek çok kişi takip etmiş. 66 yaşındaki Michael Evans ise ‘bir tür çocuk istismarı’ olarak tanımladığı vaftizinden vazgeçmek için kiliseye başvurunca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurması gerektiği yanıtını almış.
İngiliz Kilisesi, kayıtları değiştirme gibi bir yasal pozisyonda olmadıklarını belirtiyor. “Bu, o kişiyle Tanrı arasındaki bir mesele” diyen sözcü, ‘üyelik’ esasına dayanan bir kilise olmadıklarını, burada vaftiz olanların toplam sayısının kaydını tutmadıklarını da belirtiyor. 

Kiliseyi cezalandırma

‘De-baptism’ kampanyasının öncüleriyse, inisiyatifin kiliselerden yükselen tiz sese yanıt olma amacı taşıdığını söylüyor. Sanderson, “Katolik Kilisesi politik olarak çok aktif, düşmanlığın da bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Katolik ülkelerde insanlarda kiliseyi terk ederek cezalandırma yolunda güçlü bir his var” diye konuşuyor.
Sanderson, bu ‘düşmanlık’ hissinin, nüfusun yüzde 72’sinin kendisini Hıristiyan olarak tanımladığı İngiltere’de ‘de-baptism hareketini’ güçlendirdiği görüşünde.
Durham Üniversitesi’nden teolog Paul Murray ise aynı fikirde değil ancak havada bir değişim kokusu olduğunun da farkında: “Katolikliğin ve diğer inanç sistemlerinin dini bakış açısından sıyrılıp çoğulcu olmaya başladığı ilginç bir dönemden geçiyoruz.”
Tıpkı İngiltere’de başlayıp yayılan ateist otobüs kampanyası gibi, ‘de-baptism’ hareketi de İspanya ve İtalya’ya yayılmış durumda. (afp)