Yargıtay: Ofiste klasörden perde 'mobbing' sayılır

ANKARA -Yargıtay, işyerinde masanın üstüne kitap ya da klasör doldurmak suretiyle kendini perdeleyerek arkadaşlarının kendisini görmesini engellemeyi ‘mobbing’ (İşyerinde ruhsal taciz) olarak değerlendirdi. Kişinin bu davranışıyla arkadaşlarını yalnızlaştırmaya çalıştığı kararına varan hâkimler, emsal bir karara imza atarak masa üzerine dizilen kitap ve dosyalarla saklanmanın ‘psikolojik taciz” kapsamında suç olduğuna hükmetti. Bu karar, son yıllarda giderek daha sık duyulmaya başlanan mobbing’in her geçen gün yeni şekillerde hayatımıza girdiğinin de güncel bir kanıtı oldu. 

Kendini gizleyen kişi şef statüsünde...
Çorlu İş Mahkemesi’nin verdiği bir kararı bozan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi neredeyse mobbing tanımını yeniden şekillendirdi. Aynı işyerinde şef statüsündeki bir kişinin, masasını kitapla doldurarak diğer çalışanların kendisini görmesini engellemesini mobbing olarak değerlendiren Yargıtay, bunun diğer çalışanlarda psikolojik baskı yarattığı görüşüne vardı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, “Davacının, masasının üzerini kitapla dolduran şef tarafından hakarete, psikolojik tacize uğradığı, toplanan delillerle tespit edilmiştir. Bu nedenle davacının haklı fesih nedeni vardır” denilerek emsal bir karara imza attı. (anka)