Yıkılan Emek için umut ışığı

Yıkılan Emek için umut ışığı
Yıkılan Emek için umut ışığı
Danıştay, İdare Mahkemesi'nin Emek Sineması'yla ilgili zamanaşımı kararını oybirliğiyle bozdu. Sinemayı yıkan Koruma Kurulu raporu yeniden değerlendirilecek. Karar Emek'in 'yerinde' korunması için umut ışığı oldu.

Eski görkemli sinema salonlarının Türkiye ’deki son örneği olan Emek birkaç ay önce yıkıldı ama davası yeniden görülecek. Danıştay, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin Emek Sineması’yla ilgili zamanaşımı kararını bozarak dosyayı tekrar mahkemeye gönderdi. İstanbul 9. İdare Mahkemesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Cercle d’Orient Binası ve Emek Sineması’nı barındıran yapı adasına ilişkin Koruma Kurulu’nun kararları ve ekli avan projelerinin iptaline ilişkin Kültür Bakanlığı’na açtığı davayı, kurul gündeminin davacıya bildirilmiş olmasını gerekçe göstererek 2012 Aralık ayında zaman aşımı nedeniyle reddedilmişti.

Mimarlar Odası ise mahkemenin davayı red kararının “açıkça hukuka aykırı” ve aksi bir durumun hukuk devleti açısından kabul edilemez olduğunu vurgulayarak kararın bozulması için Danıştay’a başvurmuştu.

Danıştay’ın oybirliğiyle aldığı kararda İdare Mahkemesi’nin süre aşımı gerekçesiyle ilgili; “Koruma Kurulu kararlarının davacıya bildirildiği, bu tarihten önce bu kararın davacıya tebliğ edildiğine veya davacının bu karardan herhangi bir şekilde haberdar olduğuna yönelik herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı anlaşılmakta olup, Kurul gündeminin davacıya bildirilmiş olmasından hareket edilerek nihai olarak alınan kararın içeriğinden de haberdar olunmuş sayılamayacağı açık olduğundan, davanın süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin kararda hukuki isabet görülmemiştir” ifadelerine yer verildi.

Danıştay’ın kararı, Emek Sineması yıkılmış olsa da en azından orijinaline uygun olarak ‘yerinde’ yeniden yapılması konusunda umut ışığı oldu. Mimarlar Odası İstanbul Bükükkent Şubesi’nin avukatı Can Atalay, “Bu karar Emek’in olduğu gibi korunması için kesinlikle bir umut ışığı olarak değerlendirilebilir” diye konuştu.

Sadece İstanbul’un değil Avrupa’daki en güzel tarihi sinemalardan biri olarak kabul edilen Emek’in yerinde korunması için sinemacılar pek çok protesto eylemi gerçekleştirmiş, birçok ünlü sinemacının katıldığı 7 Nisan 2013 tarihindeki eyleme ise polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etmişti.