'Yoksul ülkede özel sağlık sistemi israf'

LONDRA - İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, yoksul ülkelerde özel sağlık sisteminin israf olduğu görüşünü savundu. Merkezi Londra’da bulunan Oxfam International’ın raporunda, başta Dünya Bankası olmak üzere uluslararası para kuruluşlarının yoksul ülkelerde özel sağlık sistemi geliştirerek para savurganlığı yaptığı ve insanların yaşamlarını tehlikeye attığı belirtildi. ‘Kör iyimserlik: Yoksul ülkelerde özel sağlık sistemine ilişkin mitler meselesinin tartışmaya açılması’ başlıklı raporu kaleme alan uzmanlardan Anna Marriott, “Bağışçıların özel sağlık sistemine ilişkin romantik vizyonları gerçeklikten tamamen uzaktır” dedi ve Malavi örneğini verdi. Bu ve bunun gibi ülkelerde işin ticarete döküldüğünü söyleyen Marriott, bu işin çoğunlukla nitelikli olmayan tüccarların elinde bulunduğunu ve bunların da son kullanma tarihi geçmiş ilaç sattığını anlattı. Oxfam’ın raporunda, Dünya Bankası ve başta ABD’deki USAID ve İngiltere’deki DFID gibi resmi kalkınma ajanslarının özel sektör yararına yüz milyonlarca dolarlık programlar başlattıkları bir dönemde, son 10 yılda kamu hizmetlerinin temel tedavi masraflarının finansmanının neredeyse yarıya indiği, bunun sonucunda da kamu sektörünün kötü duruma düştüğü belirtildi. (aa)