Zengin kadın erkek, yoksulu kız doğuruyor

LONDRA - Yeni bir araştırmaya göre zengin kadınların erkek, yoksul kadınlarınsa kız çocuk doğurma ihtimali daha yüksek. Cinsiyet oranlarında annenin zenginliği ve dinçliğinin etkisini ölçen çalışma kapsamında Alman araştırmacılar 95 bin Ruandalı kadına ait bilgileri kullandı. Ülkedeki çoklu evliliklerde daha çok önem verilen eş durumundaki kadının gelirinin daha yüksek olduğu tespit edilmişti. Ayrıca erkeğin evlendiği kadın sayısı arttıkça, kişi başına para ve gıda azalıyordu. Sonuçta çoklu evlilik olan ailede daha az değer verilen kadının kız doğurma ihtimali, aynı erkekle evli olan ‘daha değerli’ kadından yüksek çıktı. En az önem verilen kadın 100 erkek çocuğa karşılık 106 kız doğururken, oranlar tek eşli evliliklerdeki kadınlarda 100 erkek çocuğa 99 kız oldu. (The Daily Mail)