Eğirdir'de Balıklandırma Sempozyumu düzenlenecek

Eğirdir'de Balıklandırma Sempozyumu düzenlenecek
Eğirdir'de Balıklandırma Sempozyumu düzenlenecek
- Balıklandırmayla ilgili faaliyetlere ilişkin raporların sunulacağı sempozyuma 30 üniversiteden 300 bilim insanı katılacak

ISPARTA (AA) - Eğirdir Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğünce "Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu"nun ikincisi yapılacak.

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 14 bin kilometrelik içsu ve 10 bin kilometrelik akarsu potansiyeline sahip Türkiye 'nin yüksek biyolojik çeşitliliğe ve zengin balık popülasyonlarına sahip olduğu belirtildi. 

Artan nüfus ile kentleşme, sanayileşme ve artan gıda ihtiyacının su rezervuarlarını ve balık popülasyonlarını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, balık popülasyonların güçlendirilmesinin önemli bir aracının rezervuarlarda ilgili kurumlarca oluşturulan yönetim planları doğrultusunda balıklandırma çalışması yapılması olduğu kaydedildi. 

Son zamanlarda iç sularda artarak görülen "istilacı balık" olgusu dikkate alındığında, Türkiye'de balıklandırma faaliyetlerinin bilim camiası ve karar alıcı birimlerce ortak akıl platformunda ele alınması gereğinin yadsınamayacağı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda balıklandırma ve rezervuar yönetimi çalışmalarının daha işlevsel, daha verimli yürütülebilmesi ve bu konuda var olan sorunların irdelenip çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla ilki 2006'da düzenlenen 'Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu'nun ikincisine ihtiyaç duyuldu. Bu kapsamda 20-22 Mayıs tarihlerinde Eğirdir'de II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu gerçekleştirilecek" ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Eğirdir ve Beyşehir gölleri özelinde, göle sonradan giren sudak balığının (sander lucioperca) göldeki endemik balıklardan gövce ve kavinneyi yok ettiğine ilişkin bilimsel raporlar dikkate alındığında balıklandırma faaliyetlerinin uzun soluklu araştırmalara dayandırılması gerekmektedir. Düzenleyeceğimiz sempozyum sözü edilen etkileri değerlendirme ve yol haritasının belirlenmesine katkı sağlayacaktır. 28 üniversiteden 43 bilim insanının dahil olduğu bilim kurulunun danışmanlığında ülkemiz balıklandırma ve rezervuarların yönetimine ilişkin bakanlığa tavsiye niteliğinde çıktılar amaçlanmaktadır. İlk sempozyumda sunulan 39 sözlü, 22 poster bildiri yanında bu sempozyumda sunulacak çağrılı bildiriler ve sempozyum süresince sunulacak 67 sözlü ve 77 poster bildiri, düzenlenecek panel ile balıklandırma ve rezervuar yönetimine yeni katkılar sunacaktır. Sempozyuma 30'u aşkın üniversiteden 300'ün üzerinde bilim insanı katılacaktır. Ayrıca 30 yabancı bilim insanı sempozyuma katılarak kendi ülkelerindeki sorunlar ve çözüm önerilerini paylaşacaktır."