"Türkiye'deki gençler, teknolojiyle sosyalleşiyor"

"Türkiye'deki gençler, teknolojiyle sosyalleşiyor"
"Türkiye'deki gençler, teknolojiyle sosyalleşiyor"
- SDÜ'de yüksek lisans öğrencisi tarafından yapılan bir tez araştırmasında, 1981-1999 yılları arasında doğanların oluşturduğu kuşağın, teknoloji kullanımının Avrupa ve Amerika'daki kuşağa benzediği, bu kuşaktakilerin özellikle sosyal medya üzerinden sosyalleştiği belirlendi - Araştırmayı yapan Ekşili: - "Türkiye'deki 'Y kuşağı' olarak tanımlanan bu kuşağın teknoloji kullanımı ve sosyallik açısından Avrupa ve Amerika'daki kuşağa benziyor. Sosyalleşme ise teknoloji bağlantılı" - "Y kuşağı, eski nesillerden farklı olarak insan ilişkilerini yoğun bir biçimde teknoloji üzerinden kuruyor ve yürütüyor"

ISPARTA (AA) - MURAT YOLCU - Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) hazırlanan ve Türkiye 'de 1981-1999 yılları arasında doğanların oluşturduğu Y kuşağının özelliklerinin belirlenmeye çalışıldığı tez çalışmasında, ülkedeki Y kuşağının sosyalleşmesinin teknolojiyle bağlantılı olduğu belirlendi.

SDÜ İşletme Anabilimdalı Yüksek Lisans öğrencisi Nisa Ekşili, AA muhabirine yaptığı açıklamada farklı sınıflandırmalar olsa da "Y kuşağı"nın genellikle 1981-1999 yılları arasında doğan bireylerden oluştuğunu anlattı.

Bu kuşağın Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 33'ünü kapsadığını dile getiren Ekşili,  ülkede öğrenci nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan bu grubun seçmen nüfusu içindeki oranın da yüzde 40 civarında olduğunu söyledi.

Ekşili, buna rağmen Türkiye'de Y kuşağı üzerine yapılan bilimsel çalışmaların yeterli düzeyde olmadığını vurgulayarak, ülkedeki bu kuşağı anlamak isteyenlerin yabancı kaynakları referans almak zorunda kaldığını ifade etti.

Bu kuşak üzerine yapılan politikalarını da bu çerçevede üretilmeye çalışıldığını dile getiren Ekşili, başka ülkelerin Y kuşağı tanımlamasının, Türkiye'deki Y kuşağı üzerinde tam anlamıyla karşılık bulmadığını vurguladı. 

Ekşili, bu nedenle Türkiye'deki Y kuşağının daha iyi anlaşılması adına Yrd. Doç Dr. Ömer Lütfi Antalyalı danışmanlığında  "Y Kuşağı Özelliklerini Yönelik Bir Ölçek Geliştirıme Çalışması: Okul Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma" isimli bir araştırma tezi hazırladığını dile getirdi.

Bu kapsamda Antalya'daki 219 lise yöneticisinin 211'i ile yüz yüze görüştüğünü ve yöneticilerle birlikte buralarda  eğitim gören 55 bine yakın öğrencilerin profilini belirlediklerini anlattı.

- "Sosyalleşme teknoloji bağlantılı"

Araştırmada Türkiye'deki Y kuşağında yoğun bir teknoloji kullanımı ve sosyalleşmenin olduğunu belirlediklerini aktaran Ekşili, "Türkiye'deki Y kuşağı teknoloji kullanımı ve sosyallik açısından Avrupa ve Amerika'daki Y kuşağına benziyor. Sosyalleşme ise teknoloji bağlantılı. Y kuşağı, eski nesillerden farklı olarak insan ilişkilerini yoğun bir biçimde teknoloji üzerinden kuruyor ve yürütüyor" diye konuştu.

Kuşaktakilerin özellikle sosyal medya üzerinden diğer kişilerle iletişim kurma eğiliminde olduğunu anlatan Ekşili, "Teknoloji kullanımı arttıkça sosyallik düzeyi de artıyor. Bu da tek yönlü bilgi paylaşımından ziyade çift yönlü ve eş zamanlı bir iletişim ortaya koyuyor. Sosyal medya kullanımında bu iletişim had safhaya ulaşıyor" dedi. 

Ekşili, meslek liseleri ile anadolu liseleri öğrencileri arasında aktiflik konusunda farklılık yaşansa da teknoloji kullanımının benzer olduğunu kaydetti. 

- Ülkedeki Y kuşağı daha pasif ve bencil

Ekşili, buna rağmen proaktiflik ve depresif benmerkezcilik açısından ise durumun farklı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Proaktiflik başlığı altında fırsatları önceden görme ve peşinden koşma,  girişimcilik gibi özellikleri inceledik.  Bu açıdan ülkemizdeki Y kuşağı, Avrupa ve Amerika'daki Y kuşağına göre biraz geride. Ülkemizdeki Y kuşağının büyüdüğü şartları düşünürsek bu durum aslında beklenen bir durum. Depresif benmerkezcilik başlığı altında ise geleceklerinden umutsuzluk, toplumsal faydayı önemsememe, farklı düşüncelere tahammül edememe gibi özellikler bulunuyor. Belki de ülke olarak en önemli sorunumuz burada. Çünkü Y kuşağımızda depresif benmerkezcilik oldukça yüksek."

Bu sonucun Avrupa ve Amerika'daki sonuçlardan belirgin bir biçimde farklı olduğunu dile getirerek, gençlerin gelecek umutlarının düşük olması ve toplumsal faydadan ziyade benmerkezci yaşamaya odaklanmalarının mutlaka dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Ekşili,  Türkiye'deki Y kuşağının proaktiflik ve depresif benmerkezcilik konusunda yaşadığı olumsuzlukların, Türkiye'nin geçirdiği darbe, ekonomik kriz ve değişen eğitim sisteminden kaynaklandığı, 1980 yılında yapılan darbenin etkisiyle ebeveynlerin daha kontrolcü ve tasalı hale geldiğini ifade etti.

Ekşili, bu tutumun erken dönem Y kuşağının büyütülme tarzını etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:

"1994-2002 yılları arasında yaşanan dört ekonomik kriz, ortalama yüzde 75 enflasyon, özellikle güneydoğu ve büyük kentlerde yaşanan terör olayları, binlerce kişinin hayatını kaybettiği iki büyük deprem, sıkça değişen eğitim sistemi ve küreselleşmenin etkisiyle değişen tüketim alışkanlıkları ve teknolojinin gelişimi Türkiye'de Y kuşağını şekillendiren olaylardan."