AB Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu 17. Toplantısı

AB Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu 17. Toplantısı
AB Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu 17. Toplantısı
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu: - "Başkent Ankara'dan sonra, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda en fazla söz hakkının bize düştüğüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki bütünleşmede, İzmir olarak, aktif rol oynamaya hazırız"

İZMİR (AA) - Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu 17. Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Komitenin Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Jean-Luc Vanraes, Hilton Oteli'ndeki toplantının açılış konuşmasında,  AB üyeliği müzakereleri sırasında birliğin geleceğini ilgilendiren tüm konuları herkese açmak istediklerini, genişleme sürecine ilişkin tartışmaları canlı tutmayı hedeflediklerini belirtti. 

Toplantının esas amacını, "katılımcıların birbirini tanıması" ve "karşılıklı güvenin sağlanması" olarak açıklayan Vanraes, "Güven ne kadar yüksekse gelecek o kadar parlak olacaktır" ifadesini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise yaptığı konuşmada, İzmir'in Avrupa'ya hem coğrafi hem de kültür ve sanat yönünden en yakın Türkiye kenti olduğunu kaydetti. 

Limanı sayesinde İzmir'in Batı kültürüyle erken dönemlerde tanıştığını, farklı dil, din ve ırka mensup insanları barındıran toplum yapısıyla da diğer Anadolu kentlerinden ayrı bir kulvara yerleştiğini vurgulayan Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği'nin karar alma mekanizması içindeki yeri giderek güçlenen Bölgeler Komitesi'nin huzurunda üstüne basa basa söylüyorum ki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini en çok ve en samimi şekilde isteyen kenti İzmir'dir. Üstelik İzmir, birliğe uyum sürecini en hızlı biçimde başaracak kentimizdir. Dolayısıyla, Başkent Ankara'dan sonra, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda en fazla söz hakkının bize düştüğüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki bütünleşmede, İzmir olarak, aktif rol oynamaya hazırız."

Türkiye'nin AB üyeliğine tam üyelik için hala aynı noktada bekletildiğinin altını çizen Aziz Kocaoğlu, "Ben ülkemizde kurulacak yeni hükumetin, Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefine daha çok yoğunlaşacağına, sadece yürütme organıyla değil, TBMM'den siyasi partilere ve tüm sivil toplum örgütlerine kadar ilgili herkesin bu tarihi sorumluluğu yerine getirmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğuna inanıyorum. İzmir olarak, bu sürecin her aşamasında görev almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

Kocaoğlu, İzmir iş dünyası ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan küçük bir heyetle 10 gün sonra Brüksel'e gideceklerini ve AB ve Avrupa Parlamentosu nezdinde önemli görüşmeler yapacaklarını ifade etti. 

Kocaoğlu, Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu üyelerinden "çığ gibi büyüyen mülteci sorunu" konusunda Türkiye'nin yalnız bırakılmamasını istedi. 

AB Türkiye Delegasyonu Siyasi Müsteşarı Vincent-Guillaume Poupeau da kadın temsiliyetinin önemini vurgulayarak, Türkiye ve Avrupa'daki kadın vali ve belediye başkanı sayısının artabileceğine dikkati çekti.

Toplantının ilk oturumunda AB'nin işleyişi ve temel ilkeleri, vatandaşların karar alma sürecine katılımlarının arttırılması yoluyla yerel ve bölgesel yönetimlere atfedilen rolün önemi tartışıldı. İkinci oturumda ise iş ortamının iyileştirilmesi için yerel ve bölgesel stratejiler ele alındı.