Büyüme rakamları

Büyüme rakamları
Büyüme rakamları
- EBSO Başkanı Yorgancılar: - "2015 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 2,3'lük büyüme, beklentilerin üstünde gerçekleşmiştir" - "Türkiye'nin içinde bulunduğu politik, sosyal ve ekonomik koşullar koalisyon hükümetini avantaja çevirmeye son derece uygundur"

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, 2015 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 2,3'lük büyümenin beklentilerin üzerinde olduğunu bildirdi.

Yorgancılar, yazılı açıklamasında, kamu yatırım harcamaları gerilerken kamu tüketiminin az da olsa büyümeye katkı yaptığını kaydetti. Ender Yorgancılar, "Ancak belirsizlikler nedeniyle toplamda yatırım artışının durması, geleceğe ilişkin beklentilerin ne derece olumsuz hale geldiğini ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

Mal ve hizmet ihracatının gerilemesinin geleneksel pazarlarda yaşanan siyasi sorunlar ve AB'nin bir yansıması olduğuna dikkati çeken Yorgancılar, "Harcamalar açısından büyüme verilerindeki ümit veren tek gelişme dört çeyrektir gerileyen özel sektör makine-teçhizat yatırımlarının artmasıdır. Bununla birlikte sanayi üretim artışının durması, anahtar sektör imalat sanayinin ise sadece binde 8 büyümesi biz sanayicilerin oldukça zor durumda olduğumuzu ortaya koyuyor. 2015 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 2,3'lük büyüme, beklentilerin üstünde gerçekleşmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarla ilgili tespitlerde de bulunan Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Siyasi parti liderlerinin diyalog ve uzlaşma rejimi olan demokrasinin gereklerine uygun davranmaları ve buna bağlı olarak demokrasinin niteliğinin artırılması, hukuk devletinin ihtiyaçlarına uygun adalet sisteminin oluşturulması, seçim sistemi ve barajın gözden geçirilmesi, bürokraside kariyer sisteminin oluşturulması, kurumsallaşma alanındaki yetersizliklerin giderilmesi gibi siyaset üstü öncelikli konularda anlaşarak bir an önce hükümeti kurmalarını bekliyoruz. Yeni hükümetten de reel sektör ve sanayileşme perspektifli yeni bir büyüme stratejisini bizlerin de katkısıyla belirlemesini ve belirsizlikleri ortadan kaldıracak adımlar atmasını istiyoruz. Kanımızca Türkiye 'nin içinde bulunduğu politik, sosyal ve ekonomik koşullar koalisyon hükümetini avantaja çevirmeye son derece uygundur. Zaman koalisyonu bu kez fırsata dönüştürme zamanıdır"