Uluslararası Safranbolu İklim Değişikliği Konferası

Uluslararası Safranbolu İklim Değişikliği Konferası
Uluslararası Safranbolu İklim Değişikliği Konferası
- Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen konferansın deklarasyonunda, küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde acil işbirliği ve eylem gerektiren iklim değişikliği konularına eğilme konusunda kararlılığa vurgu yapıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Sekreteryası ve EİT Çevre, Bilim ve Teknoloji Enstitüsü birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Safranbolu İklim Değişikliği Konferansı" kapsamında hazırlanan "Safranbolu Deklarasyonu" açıklandı.

Safranbolu Belediyesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 25-27 Mart 2015'te yapılan konferansın deklarasyonunda, küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde acil işbirliği ve eylem gerektiren iklim değişikliği konularına eğilme konusunda kararlılığa vurgu yapıldı. Gelişmekte olan diğer ülkeler gibi EİT üye devletlerinin sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğun azaltılması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına ilişkin çabalarını tehdit eden iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalmalarından dolayı endişe duyulduğu belirtildi. 

Deklarasyonda, şu bilgilere yer verildi:

"Küresel düzeyde ve EİT bölgesinde iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin çabaların farkında olarak, iklim değişikliği politika ve eylemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla EİT üye devletlerine finansal, teknik, teknolojik ve kapasite geliştirme alanında destek sağlanmasının önemini tanıyarak, Taraflar Konferansı'nın 21. Oturumunda kabul edilecek bir protokol, bir diğer yasal doküman veya mutabakata varıldı. Yasal bağlayıcılığı olan bir çıktı için temel teşkil edecek müzakere metni üzerinde anlaşmaya varılması amacıyla Cenevre'de gerçekleştirilmiş olan Durban Güçlendirilmiş Eylem Platformu Geçici Çalışma Grubu Oturumu esnasında yürütülmüş çalışmaları takdir ederek, 21. Taraflar Konferansı'nda kabul edilecek (sonlandırılacak) bir protokol, bir diğer yasal doküman veya mutabakata varıldı. Yasal bağlayıcılığı olan bir çıktının, eşitlik, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler ilkelerini ve de azaltım, uyum, kayıp-zarar, finansman, teknoloji geliştirme ve transferi, kapasite geliştirmenin sağlanması, eylemlerin şeffaflığı, zaman dilimi ve kolaylaştırıcı eylem gibi ilgili konulardaki tüm bileşenleri dengeli şekilde içermesi gerektiğini vurgulamakta."

- Müzakerelerin başarısına katkı sağlama 

2015 yılı süresince iklim değişikliği müzakerelerinin başarısına katkı sağlama konusunda anlaşmaya varıldığının belirtilen deklarasyonda, şunlar ifade edildi:

"Farklı ulusal koşullar ışığında, eşitlik, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler ilkelerine dayanan Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkıları sunmakta kararlılık göstermektedir. EİT üye devletleri arasında ulusal olarak belirlenmiş katkıların hazırlanması ile ilgili metodolojiler, yaklaşımlar, zaman dilimini içeren deneyimleri paylaşmak için karar vermektedir. Ulusal olarak belirlenmiş katkılara adaptasyon bileşeninin eklenmesini ve yeni ve mevcut ulusal politikalara, programlara ve etkinliklere iklim değişikliğine uyumun tutarlı bir şekilde entegrasyonunun kolaylaştırılmasını düşünmekte, 21. Taraflar Konferansı'nda adil, esnek, uzun ömürlü, kapsayıcı ve yasal bağlayıcılığı olan bir 2020 sonrası iklim anlaşması üzerinde karara varılması amacıyla gerekli çabayı sarf edeceğimizi teyit etmekte."

- Yeşil İklim Fonu

"Yeni sözleşme, bir protokol, bir diğer yasal doküman veya mutabakata varılmış bir çıktının düşük karbon stratejilerine yönelimi kolaylaştırmakta taşıdığı önemin altını çizmekte" ifadesine yer verilen deklarasyonda, şunlar  kaydedildi:

"Yeşil İklim Fonu'nun 2015 sonrası iklim finansmanın oluşturulmasında (mimarisinde) ana çok taraflı finans mekanizması olmasının ve 2015 yılı ortasına kadar Yeşil İklim Fonu ile resmi ilişkileri başlatmak üzere EİT Üye Devletleri'nin teşvik edilmesinin beklendiğini vurgulamakta. İklimle ilgili programlar, projeler ve eylemlerin geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli ilave teknik ve finansman desteği sağlama yollarını da içeren iklim değişikliğiyle mücadele alanında bölgesel EİT stratejisinin geliştirilmesi amacıyla, EİT Sekretaryasını BMİDÇS Sekretaryası ile işbirliği olanaklarını araştırmaya rica etmektedir. EİT üye devletlerinin iklime karşı dirençli yollara (yöntemlere) yönelik istek ve arzularının yansıtılmasını teminen bu deklarasyonu BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası'na göndermeye ayrıca rica etmekte."

Deklarasyonda,  Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, konferansın mükemmel şekilde düzenlenmesi ve katılımcı heyetlerin cömertçe misafir edilmesinden ötürü teşekkür edildi.